Annons – innehåll från Arvid Nordquist
eu webb krav webb fcm

Godare tider

När kvinnorna tog över utvecklades kaffet – och ekonomin

Nu kan vi dricka ett kaffe från odlingar som drivs av kvinnor.
– Att kvinnor bestämmer innebär i regel högre kvalitet – kaffet smakar helt enkelt bättre, säger Philippe Barreca, kvalitetsansvarig och inköpsdirektör på Arvid Nordquist.

Tonvis med råkaffe från det kvinnostyrda kooperativet Asocasel i Peru har sålts och fraktats till Arvid Nordquists kafferosteri i Solna norr om Stockholm, och ytterligare containrar kaffe är på väg.
Nu finns kaffet – Amigas grown by women – i butikerna. Kaffet är det första på den svenska marknaden som görs enbart av bönor från odlingar som drivs av kvinnor. Smaken är fyllig med toner av choklad och citrus. Rostningen extra mörk.

Philippe Barreca, kvalitetsansvarig och inköpsdirektör på Arvid Nordquist, har arbetat med kaffe i över 30 år. Idén till det nya kaffet fick han för många år sedan:
– Jag har träffat hundratals kaffeodlare i ett 20-tal länder och min erfarenhet är att plantager som sköts av kvinnor generellt har bättre kvalitet. Kvinnorna är mer noggranna och arbetar mer långsiktigt.

Att stödja kvinnliga kaffeodlare är också en central del av Arvid Nordquists hållbarhetsarbete.
– 70 procent av världens kaffe odlas på små familjejordbruk där kvinnor gör en stor del av jobbet, men sällan har resurser att utveckla jordbruket eller påverka sin situation.
Kaffe odlas ofta i fattiga länder präglade av konflikter och inbördeskrig. Vanligen är arbetslagstiftningen svag och systemet patriarkalt.

– Många kvinnor blir ensamma på kaffeodlingarna – som änkor eller för att männen söker jobb i städerna. När vi långsiktigt stödjer kvinnorna genom att skriva längre avtal med dem bidrar vi till att de får möjlighet att planera, ta lån och utveckla sina jordbruk. De kan utbilda sig i jordbruksmetoder, som beskäring, och köpa gödsel som förbättrar odlingarna.

Läs mer om Arvid Nordquist hållbarhetsarbete här

Jag har träffat hundratals kaffeodlare i ett 20-tal länder och min erfarenhet är att plantager som sköts av kvinnor generellt har bättre kvalitet. Kvinnorna är mer noggranna, har bättre ordning och arbetar mer långsiktigt.

Merparten av kaffet i Amigas kommer från det peruanska kooperativet Asocasel där cirka 2000 odlare ingår.
– Vi samarbetar även med kvinnokooperativ i Mexiko, Colombia och flera länder i Afrika, säger Philippe Barreca.
Angelica Zuniga Pariona, vd för Asocasel i Peru, berättar att hennes inkomst ökat kontinuerligt sedan hon började sälja bönor till det svenska kaffeföretaget.
– Nu kan jag skapa en bättre livskvalitet för mina barn och fortsätta att producera kaffe av riktigt bra kvalitet, säger hon.

Även vice vd:n, kassören och generalsekreteraren i kooperativet är kvinnor. Deras odlingar brer ut sig i Chanchamayodalen mitt i Peru där kaffebönor odlats i mer än 140 år. Området kallas ”The jungle”. Landskapet är bergigt och frodigt med forsar och vattenfall som ramar in den täta skogen.

Peru är världsledande när det gäller export av certifierat ekologiskt kaffe, och odlingarna i kvinnostyrda Asocasel är såväl ekologiska som Fairtrade-certifierade. Det innebär att kaffebönorna odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel samt att odlingen sker under bra arbetsvillkor.

Läs mer om Arvid Nordquist hållbarhetsarbete här

Varje kopp kaffe du dricker från Arvid Nordquist bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder.

Arvid Nordquist lät plantera 152 540 träd i kaffeodlande länder under 2016. Ett träd absorberar hundratals kilo koldioxid under sin livstid. Att plantera träd är därför ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet.

15–20%

... av världens kaffe är hållbart certifierat – vilket säkerställer bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan.

Cirka 5%

... av världens kaffe är ekologiskt odlat – vilket innebär att det är odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

20 miljoner

Ungefär så många människor jobbar med kaffeodling och plockning.

Här odlas
och dricks
det mests

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe per person i världen.
Brasilien producerar mest kaffe – härifrån kommer var tredje av världens kaffebönor.

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe i världen, cirka 8 kilo per person och år. Det motsvarar ungefär 1000 koppar per person, eller 3 koppar om dagen. Vi svenskar importerar betydligt mer än hela Kina där man i snitt dricker cirka 7 koppar per person – om året.

Ungefär var tredje av världens kaffebönor växer i Brasilien, som producerade 3,3 miljoner ton kaffe 2016. Världsproduktionen var 9,1 miljoner ton.

Kaffebusken har sitt ursprung i Afrika och den första koppen kaffe dracks i Etiopien för ungefär två tusen år sedan. Etiopien är i dag det afrikanska land som producerar mest kaffe, därpå Uganda

Vietnam är det land som producerar näst mest kaffe efter Brasilien. 16 procent av världens kaffe kommer från Vietnam.

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera
kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Det betyder också att kvinnorna får bättre betalt för sina kaffebönor:
– De får premier – extra betalt – för hög kvalitet och för att bönorna är ekologiska samt Fairtade-certifierade, berättar Philippe Barreca.
Kvinnorna har inga stora jordlotter var och en, men blir starka tillsammans. Utan samarbetet skulle de få sälja bönorna på den lokala marknaden till ett betydligt lägre pris. Tack vare kooperativet och samarbetet med Fairtrade kan de nå ut till en internationell kund som Arvid Nordquist som enbart köper hållbart certifierat kaffe.

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden. När kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar ökar ett samhälles välstånd, skriver FN i ett av sina utvecklingsmål.
Enligt FN:s jordbruksorgan, FAO, skulle produktiviteten stiga globalt med upp till fyra procent vid bättre fördelade resurser mellan män och kvinnor. Konsekvensen av icke jämställda produktionsvillkor är att 150 miljoner människor i dag har svårt att ställa tillräckligt med mat på bordet.

Alfa Diaz Simon är en av de kvinnliga kaffeodlarna i kollektivet Asocasel i Peru. Att hon och hennes kollegor äger marken de odlar gör dem till förebilder för såväl hennes döttrar som hela samhället, betonar hon:
– Det betyder väldigt mycket att vi kvinnor sätts i förgrunden.

Läs mer om Arvid Nordquist hållbarhetsarbete här

Fotnot: Kaffet ”Amigas grown by women” på 100 procent arabicabönor är Fairtrade- och Krav-certifierat, EU-ekologiskt samt 100 procent klimatkompenserat.

Svenskt kaffeföretag först att nå 3 hållbarhetsmål

Efterfrågan på hållbart kaffe ökar snabbt. Svenska familjeföretaget Arvid Nordquist är världens första större kafferosteri som uppnått samtliga dessa 3 hållbarhetsmål:

1. Importerar 100 procent hållbart certifierat kaffe.

Arvid Nordquist importerar 100 procent hållbart certifierat kaffe genom att uteslutande hämta kaffe från odlingar som är är certifierade och tredjepartskontrollerade av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- och ekologiska certifieringar godkända av Krav. På så sätt säkerställs att kaffet odlats med hänsyn till både människa och miljö och företaget minskar risken för barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. De certifierade kaffebönorna kommer från 17 länder i Latin Amerika, Afrika och Asien.

2. Fosilfritt rosteri

Rostar alla bönor – över 12 000 ton råkaffe per år – i ett fossilfritt rosteri, drivet på förnybar energi: biogas. Rosteriet finns i Solna norr om Stockholm och biogasen tillverkas av Stockholmsområdets matrester. Genom anslutning till Stockholms biogasnät bidrar företaget till en alltmer cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen.

3. 100% klimatkompensation

Klimatkompenserar till 100 procent. Varje kilo rostat kaffe från Arvid Nordquist orsakar ett koldioxidutsläpp på 4,87 kilo – från odling till butikshylla. Företaget arbetar aktivt med att minska sina utsläpp i hela värdekedjan. För de klimatutsläpp som ännu återstår klimatkompenserar företaget genom trädplantering i kaffeodlande länder. Träden motverkar global uppvärmning och bidrar till fattigdomsbekämpning.

footer banner

Läs även övriga delar i serien

Kaffe för alla smaker

Allt Arvid Nordquist kaffe består av 100% Arabicabönor är 100% hållbart certifierat och 100% klimatkompenserat. Vår Master Blender väljer ut bönor av högsta kvalitet som mognat långsamt på hög höjd vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser och en fyllig arom.