Annons – innehåll från Arvid Nordquist

SÅ HÅLLBART ÄR DITT KAFFE

”Vårt val av kaffe spelar roll”

Allt fler vill dricka hållbart kaffe som producerats under bra arbetsvillkor och med miljöhänsyn.
Men vilka hållbara certifieringar kan vi lita på? Oberoende experter har granskat dem.

Vi svenskar dricker ungefär 1000 koppar kaffe per person varje år – en vardagsnjutning vi tar för given, men som påverkar både människorna som odlar kaffet och vår miljö.

Hållbar konsumtion är en stark trend i Sverige och volymen certifierade varor växer snabbt. Men även mängden certifieringar har ökat, vilket kan verka förvirrande för den som står vid butikshyllan och ska välja kaffe.

Det svenska kaffeföretaget Arvid Nordquist har låtit utomstående experter granska 21 olika hållbarhetscertifieringar – allt från tyska ekomärkningen Bio-Siegel till svenska Krav.
Analysen visar vilka av certifieringarna som ger bäst resultat på flest hållbarhetsmål – som schyssta löner, hälsa och säkerhet, miljö- och klimatpåverkan och jämställdhet.

– I jämförelsen når Fairtrade och UTZ längst, tätt följda av Krav och Rainforest Alliance. De här certifieringarna omfamnar hållbarhetsarbetet brett – de inkluderar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i sina mål och standarder, säger Erica Bertilsson, marknadschef på Arvid Nordquist.

Sue Garnett är direktör för hållbarhetsfrågor på Ecom, ett av världens största handelshus för kaffe, te, kakao och bomull. Hon instämmer i Erica Bertilssons beskrivning av de certifieringar som fick bäst resultat i jämförelsen:
– Alla dessa certifieringsprogram har årliga tredjepartskontroller – vilket innebär att köparen kan vara säker på att odlingen följer de kriterier som certifieringen innehåller.

En opartisk och oberoende aktör granskar odlaren varje år och garanterar att odlingen följer certifieringens alla krav.
– Ett hållbart certifierat kaffe säkerställer bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden från böna till kopp – så vårt val av kaffe spelar roll, betonar Sue Garnett.

Läs mer om Arvid Nordquist hållbarhetsarbete här

image
Kvinnliga odlare i Etiopien. Att stödja kvinnorna är en central del av Arvid Nordquists hållbarhetsarbete.

Andelen hållbart certifierat kaffe har ökat från cirka 12 till 16 procent av världens kaffeproduktion de senaste tio åren.

Kaffe odlas i ett 80-tal länder runt ekvatorn, och på många platser utsätts de som jobbar med kaffeproduktionen för risker, både vad gäller arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Korruption och barnarbete är inte ovanligt.

Kaffeproduktionen gör också avtryck på miljön. Allt mer kaffe skördas på jorden vilket orsakar ökade utsläpp av växthusgaser. Förra året producerades 9,1 miljoner ton kaffe – jämfört med 5,6 miljoner ton år 1990. På många odlingar används konstgödsel, som ökar risken för övergödning, och kemiska bekämpningsmedel mot till exempel ogräs och skadedjur. Dessa hotar den biologiska mångfalden och är riskfyllda att hantera.

– Andelen hållbart certifierat kaffe har ökat från cirka 12 till 16 procent av världens kaffeproduktion de senaste tio åren, berättar Sue Garnett.
Men då är en tredjedel – 10 miljoner kaffesäckar – av dagens hållbara kaffe verifierat av 4C, vilket innebär begränsningar, förklarar Garnett:
– De 4C-vertifierade odlingarna har ingen tredjepartskontroll och det är betydligt lägre krav på en 4C-odlare än för en odlare vars odling är certifierad i enlighet med UTZ-, Rainforest Alliance- eller Fairtrade-standarder.

Det är med andra ord upp till odlarna själv att avgöra om de följer 4C-programmet. 4C är kaffebranschens eget kvalitetsprogram, och syftet är att vara ett första steg för kaffeodlingar som så småningom tar klivet och blir certifierade.

Läs mer här om vad de olika certifieringarna står för

Varje kopp kaffe du dricker från Arvid Nordquist bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder.

Arvid Nordquist lät plantera 152 540 träd i kaffeodlande länder under 2016. Ett träd absorberar hundratals kilo koldioxid under sin livstid. Att plantera träd är därför ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet.

15–20%

... av världens kaffe är hållbart certifierat – vilket säkerställer bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan.

Cirka 5%

... av världens kaffe är ekologiskt odlat – vilket innebär att det är odlat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

20 miljoner

Ungefär så många människor jobbar med kaffeodling och plockning.

Här odlas
och dricks
det mests

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe per person i världen.
Brasilien producerar mest kaffe – härifrån kommer var tredje av världens kaffebönor.

I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe i världen, cirka 8 kilo per person och år. Det motsvarar ungefär 1000 koppar per person, eller 3 koppar om dagen. Vi svenskar importerar betydligt mer än hela Kina där man i snitt dricker cirka 7 koppar per person – om året.

Ungefär var tredje av världens kaffebönor växer i Brasilien, som producerade 3,3 miljoner ton kaffe 2016. Världsproduktionen var 9,1 miljoner ton.

Kaffebusken har sitt ursprung i Afrika och den första koppen kaffe dracks i Etiopien för ungefär två tusen år sedan. Etiopien är i dag det afrikanska land som producerar mest kaffe, därpå Uganda

Vietnam är det land som producerar näst mest kaffe efter Brasilien. 16 procent av världens kaffe kommer från Vietnam.

Familjeföretaget Arvid Nordquist är det första kafferosteriet i Norden som nått målsnöret 100 procent hållbart certifierat kaffe från odlingar som varje år kontrolleras av tredje part. Genom en kombination av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance-, Krav-certifiering samt EU-ekologiskt säkerställs att allt kaffe tagits fram med hänsyn till både människorna som arbetar med kaffeproduktionen och miljön.

De stora kaffeföretagen ”tävlar” i dag om att vara så hållbara som möjligt. Hur kom det sig att Arvid Nordquist blev första kafferosteriet att rosta och sälja enbart 100 procent hållbart certifierat kaffe?

Philippe Barreca, kvalitetsansvarig och inköpsdirektör på Arvid Nordquist:
– Vi reser mycket och skapar relationer med odlarna – det är ett måste för att hitta kaffet. En annan förklaring är att vi är tillräckligt stora för att vara en intressant köpare – och tillräckligt små för att vara så snabbfotade och flexibla att vi kan nå odlarna och importera de volymer vi behöver.

Den främsta utmaningen för såväl Arvid Nordquist som andra kaffeföretag är att hitta mängderna hållbart certifierat kaffe av hög kvalitet till rätt pris, förklarar Philippe Barreca.
– Utbudet i de 17 länder där vi köper kaffe minskade med 90 procent när vi bestämde oss för att enbart köpa in kaffe från odlingar som är hållbart certifierade.

Hållbart certifierat kaffe är en ”win-win” för odlaren, de som jobbar på kaffeplantagen, kaffeföretaget och konsumenterna, berättar han:
– Odlaren får mer betalt, de som arbetar på odlingen får trygga arbetsvillkor – och vi säkrar ett bra kaffe, vilket förstås gynnar alla som varje dag njuter av att dricka sitt kaffe.

Läs mer om Arvid Nordquist hållbarhetsarbete här

footer banner

Läs även övriga delar i serien

Kaffe för alla smaker

Allt Arvid Nordquist kaffe består av 100% Arabicabönor är 100% hållbart certifierat och 100% klimatkompenserat. Vår Master Blender väljer ut bönor av högsta kvalitet som mognat långsamt på hög höjd vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser och en fyllig arom.