Annons - Innehåll från PostNord

Posthistoria efter andra världskriget

1993-2007

Kvaliteten på Postens tjänster var på 1990-talet bevisligen hög. 1994 nådde 96 procent av normalbreven fram i tid.

Posten blir bolag

1993-2000. Sverige låg tillsammans med Schweiz i topp i alla jämförelser. I slutet av 1990-talet var Postens brevvolymer som högst, till exempel peakade antalet skickade julkort i Sverige 1997 med cirka 60 miljoner julkort. År 2016 skickades 22 miljoner julkort.

Brevmonopolet upphävdes av riksdagen från 1 januari 1993, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot. Samtidigt med detta trädde en ny postlag i kraft som innebar att alla i landet skulle ha rätt till en grundläggande post- och kassaservice. En annan fråga som togs upp efter avregleringen var rätten till postnummersystemet. Postens konkurrenter ville också ha tillgång till det, vilket innebar att Post- och telestyrelsen (PTS) blev ansvariga för postnumren.

Ett nytt brevnät infördes 1996. Nya sorteringsmaskiner med optisk läsning installerades. I mars 1996 sorterades det sista brevet på ett tåg i Sverige. Efter det sorterades alla brev på de stora sorteringsterminalerna som runt millennieskiftet fanns på ett tiotal platser i Sverige. Där gällde stordriftsfördelar och effektivitet med hjälp av senaste datatekniken. Under det första halvåret fungerade det nya brevnätet otillfredsställande och marknadsundersökningar visade att förtroendet för Posten inte var lika stort bland allmänheten som tidigare.

image
Brevbärare Lisbeth Friberg sorterar post i Knivsta 2003. Foto: Sven Tideman/Postmuseum

Sjunkande brevvolymer och ökad e-handel

2001–2007. I och med minskat kundunderlag hade Posten inte råd att driva postkontoren på samma sätt som förut. Kunderna efterfrågade andra öppettider och tjänster än tidigare. 2001 påbörjades flytten av brev- och paketservice till butiker och bensinstationer. Kvalitetsmässigt gick förändringen mycket bra, men kritik från framförallt privatpersoner gjorde att det skrevs negativt om Posten i media under lång tid och Postens image störtdök.

Hösten 2000 krävde ägaren, svenska staten, att Posten skulle ha en viss finansiell verksamhet i varje kommun. I och med detta bildades Svensk Kassaservice med minst ett kontor i varje kommun. Förändringen resulterade i nöjda privatpersoner och att den mediala debatten balanserades. Under de närmaste åren minskade dock behovet av att ta ut kontanter över disk kraftigt och år 2007 tog riksdagen beslut om att grundläggande kassaservice skulle upphöra.

Ett par år in på 2000-talet började e-handeln växa mycket kraftigt. Posten positionerade sig som e-handlarens bästa vän och började löpande publicera rapporten e-barometern. Postens e-handelsexpert Arne Andersson blev ”Arne på Posten” med hela e-handelssverige. De tidigare så kritiserade postombuden blev nu en av Postens främsta tillgångar och bidrog kraftigt till att företagets popularitet ökade igen.

År 2008 fattades beslut om ännu en effektivisering av produktionsprocessen för brev, vilket bland annat innebar att brevutdelningen kunde pågå fram till 16:00 på eftermiddagen. Det resulterade i omfattande negativ kritik från kunder. Det innebar också en mycket stor omställning för Postens medarbetare eftersom arbetstiderna förlängdes.

image