Annons
Innehåll från Arbetsförmedlingen

7 anledningar till att våga anställa direkt från utbildningen

Att anställa personal direkt från utbildningen kan kännas riskabelt. Men det kan också vara en unik möjlighet att fånga allt från unga talanger till erfarna personer som nu vill byta yrkesbana.

EXTERN LÄNK: Anställ personal direkt från utbildningen, läs mer här

Allt fler svenskar utbildar sig som en följd av pandemin. Ansökningarna till högskolorna slog rekord på flera ställen i våras, och det är inte bara nybakade studenter från gymnasiet som satt sig i skolbänken. Även äldre personer med yrkeserfarenhet vill sadla om eller vidareutbilda sig då arbetsmarknaden nu stöps om. Vissa jobb försvinner, andra ökar i efterfrågan och nya uppstår.

Trots oroliga tider finns många arbetsgivare som är i behov av nyanställning. Att anställa medarbetare direkt efter examen är potentiellt fördelaktigt ur flera perspektiv.

1. Nyfikenhet och entusiasm

En person som kommer direkt från skolbänken är van vid att snabbt tillägna sig ny information. Att dessutom få omsätta teoretisk kunskap i praktisk handling kan vara mycket motiverande. Vårda nyfikenheten genom att skapa ett bra introduktionsprogram, och se till att hålla en tillräckligt hög nivå på arbetsuppgifterna. Ditt jobb är att säkerställa att personen fortsätter vara motiverad att vilja växa och lära sig mer. Så skapas lojalitet.

2. Digitalt försprång

Bland studenter är lätt att hitta digitala infödingar som behärskar ny teknik och kommunicerar obehindrat i digitala kanaler. Att exempelvis få in kompetens som har sociala medier i sitt DNA kan vara värdefullt – framförallt om man som småföretagare behöver stärka sin digitala närvaro på marknaden.

3. Nya perspektiv och kunskaper

”Det kommer aldrig funka” hör man bara bland de som jobbat länge i en bransch. Nya ögon kan utmana detta på ett konstruktivt sätt. Hittar ni dessutom en nyutbildad person med tidigare yrkeserfarenheter – kanske från en annan bransch – kan det tillföra massor. Ni får in både senior kompetens och den trygghet och rutin som erfarenhet medför.

4. Lägre kostnader

Varje arbetsgivare vet att det är mycket kostsamt att anställa en senior person. Genom att hålla en rimlig ingångslön för nyexaminerade medarbetare kan du istället få mycket affärsnytta för en relativt låg kostnad. Däremot är det viktigt att kunna visa på framtida utvecklingsmöjligheter. Annars riskerar de att söka sig vidare ganska snart.

5. Dras till goda syften

Många undersökningar pekar på att dagens talanger lockas till arbetsgivare som kan erbjuda ett tydligt syfte med sin verksamhet. Har man en inkluderande företagskultur i kombination med ett arbete som skapar mening, finns det goda möjligheter att hitta de absolut vassaste och mest passionerade medarbetarna. Dessa kan ta organisationen vidare in i framtiden.

6. Inblick i en ny målgrupp

Varje ny rekrytering innebär en unik möjlighet att få ta del av insikter från nya delar av samhället och marknaden. Om du exempelvis utvecklar produkter och tjänster som ska tilltala en viss målgrupp blir det märkligt att inte ha en direktkanal på arbetsplatsen. Diversifierade arbetsgrupper blir dessutom ofta mer kreativa. Omfamna mångfalden.

7. Generationsskifte

Vem ska ta över? Många mindre bolag står inför ett kommande generationsskifte. Att få in nyutbildade medarbetare som kan växa in i företaget och bygga vidare på kulturen, kan visa sig mycket värdefullt när ni ska fatta beslut kring framtidens affärskritiska vägval.

EXTERN LÄNK: Här kan du läsa mer om tjänsten Anställa från utbildning

Så anställer du direkt från utbildning

Arbetsförmedlingen samarbetar med externa utbildningsföretag över hela landet för att utbilda personer inom branscher där det idag finns ett stort behov av arbetskraft. Syftet är att du som arbetsgivare ska lyckas hitta kandidater som är redo att börja jobba hos dig inom kort. De utbildar sig för fullt och har de kompetenser som efterfrågas allra mest idag.

Så här gör du:

  • Gå in på Arbetsförmedlingen
  • Välj yrkesområde där du söker personal.
  • Se alla pågående utbildningar och ta kontakt.
  • Rekrytera!

EXTERN LÄNK: Här skapar du arbetsgivarkonto