Därför kan BlueStep säga ja när andra banker säger nej

Det är inte helt oproblematiskt att få lån hos sin bank idag – och det ska det inte heller vara. Däremot ska lånefrågan inte vara helt svart eller vit – i alla fall inte enligt BlueStep.

Här kan du ansöka om lån hos BlueStep.

 

När du ansöker om lån hos din bank idag finns det en digitaliserad process att gå igenom. Du kryssar i rutor och fyller i fält som sedan sammanställs för att bedöma hur pålitlig du, och din livssituation, är. Amir Tadjerbashi, Teamleader på BlueStep Banks bolåneavdelning, menar att det finns en hel del människor som kan bli förbisedda i den här digitala proceduren.

– Det blir svårare att få hjälp om du exempelvis har en modern anställningsform såsom vikarie, egenföretagare eller timanställd, säger Amir och fortsätter:

 

– I dag finns det fler anställningsformer än tillsvidareanställd, fler än ett sätt att tjäna sina pengar på. Och i många branscher finns det inte ens fasta anställningar.

 

”De vill bankerna knappt ens titta åt”

Förutom personer med en modern anställningsform finns det även andra som har svårt att få lån hos de vanliga bankerna.

– Någon med betalningsanmärkningar vill bankerna knappt ens titta åt och även studenter är det tufft för. Bankerna räknar nämligen inte studiemedel som inkomst, säger Amir och fortsätter:

 

– På BlueStep räknar vi med att när de är klara med studierna kommer inkomsten bara att bli bättre. Även två personer med fast inkomst som dragit på sig för mycket blancolån kan ha svårt att få lån – här ser bankerna ett beteende av hög konsumtion och en risk att de inte ska kunna betala tillbaka i framtiden. Om vi får förklaringar varför konsumtionsbeteendet varit så tidigare och varför det inte är så nu – då kan vi gå vidare med ett lån.

 

Hos BlueStep finns ingen digitaliserad process som avgör en möjlig kunds pålitlighet, det bedöms genom en manuell prövning.

– De traditionella bankerna bygger sin bedömning på kundens historik, hur det har sett ut. På BlueStep tittar vi i stället framåt när vi gör en kreditbedömning. Vi tar hänsyn till samtliga inkomster som finns i dag, till exempel vårdnadsbidrag, och hur kundens privatekonomi ser ut framöver.

 

En mer nyanserad bild genom personlig dialog

Med den manuella prövningen går det att se nyanserna av olika personers situationer och förstå varför läget ser ut som det gör. Även om BlueStep kan säga ja när andra banker säger nej understryker Amir att de inte säger ja till alla:

– Man kan aldrig ge ett lån om inte återbetalningsförmågan finns där. Vi tackar nej om vi inte känner oss trygga med det.

 

Vilken av BlueSteps produkter passar dig bäst? Läs mer här.

 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication