Så ökar bankens mångfald förståelsen för kunderna

Att sitta i en ekonomiskt utmanade sits är tufft. Förutom att det behövs en faktisk lösning så är bemötandet av banken en betydande faktor. För BlueStep är relationen med kunden grundläggande – hela vägen från ansökan till utbetalning.

Vilken av BlueSteps produkter passar dig bäst? Läs mer här.

 

Att behöva hjälp ekonomiskt är inte ovanligt. Situationerna ser olika ut från person till person och hur mycket hjälp som behövs varierar. Oavsett hur den ekonomiska knipan är ska alla få ett bra bemötande hos banken. Hos BlueStep jobbar drygt 200 personer från nästan 20 olika nationaliteter. Mångfalden hos företaget innebär att kunden kan bli guidad på sex olika språk, något som stärker BlueSteps motto: En bank som förstår.
– Olika kulturer bildar den familjära känslan internt men också den breda uppfattningen vi har om våra kunder, oavsett bakgrund, situation och scenarion, säger Sarmad Jawady, Head of Customer Center på BlueStep.

 

”En win win-situation för både bank och kund”
Att be om hjälp är inte alltid det lättaste, speciellt inte om det finns en språkbarriär. Sarmad menar att BlueSteps mångfald ger en ökad förståelse och kan göra det lättare för kunden att ta steget och höra av sig.
– För många av kunderna som inte har svenska som modersmål blir det en tröskel att ta sig till de traditionella bankerna, då låter man hellre bli, säger Sarmad och fortsätter:

 

– Att kunna prata med kunden på deras eget språk är viktigt, för det finns ett behov ute i samhället. Det finns människor som har goda förutsättningar och behöver låna pengar men hindras av språk.

 

Tummar inte på kvalitet trots kundernas olika situationer
Att BlueStep är en bank som förstår individers olika behov är något som vuxit fram naturligt under de tolv år banken varit verksam. Att befinna sig i en ekonomisk knipa är inte lätt, därför är det viktigt för Sarmad att kunderna ska känns sig trygga och sedda – utan att tumma på vad det innebär att låna pengar.
– Trots fördelen med att vi kan kommunicera med kunden görs det inte på bekostnad av kvalitet, kundvård eller risk utifrån juridiska aspekter, avslutar Sarmad.

 

Här kan du ansöka om lån hos BlueStep.

 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication