Vanliga frågor och svar om lån

Villkor för privatlån, amorteringskrav och vanligaste orsakerna till ett avslag. Det finns en hel del frågetecken när det kommer till lån. Här är de vanligaste frågorna – och svaren.

Här kan du läsa mer om lånelöfte hos BlueStep.

 

De allra flesta av oss behöver ta hjälp från banken vid något, eller några, tillfällen i livet. För att få ett fördelaktigt samarbete, både för dig och banken, är det positivt att vara påläst. Nedan hittar du några vanliga frågor och svar om olika typer av lån.

 

Fråga: Varför infördes det nya amorteringskravet?

Svar: Från och med den 1 juni 2016 började det nya amorteringskravet gälla. Det innebär, kort och gott, att alla som lånat pengar efter detta datum måste betala av på sina bolån. Anledningen till det nya amorteringskravet är att den största delen av hushållens skuldsättning består av bolån, vilket är en risk för den svenska samhällsekonomin. Vid amortering minskar man sin belåning på sikt – och även riskerna.

 

Fråga: Hur mycket måste jag amortera?

Svar: Det beror på hur högt belånad din bostad är. Om du lånat till mer än 70 procent av marknadsvärdet ska du amortera minst 2 procent av hela skulden vid lånetillfället. Om lånet utgör mellan 50 procent och 70 procent är det 1 procent vid samma tillfälle.

 

Fråga: Kan jag få ett lånelöfte trots att jag har betalningsanmärkningar?

Svar: Hos BlueStep är det möjligt. Där är det din nuvarande och framtida betalningsförmåga som avgör om du får ett lån – inte den tidigare kredithistoriken.

 

Fråga: Kan jag få ett lånelöfte även om jag inte har en fast anställning?

Svar: Hos BlueStep kan du det. Det finns många moderna anställningsformer, exempelvis vikariat, som ger en trygg och regelbunden inkomst och därmed möjlighet till att betala av lån. BlueStep accepterar fler typer av anställningsformer och inkomster än vad de traditionella bankerna gör.

 

Fråga: Vilka är de vanligaste orsakerna till ett avslag på en privatlåneansökan?

Svar: Skuld hos Kronofogden, fler än tio betalningsanmärkningar, för låg månadsinkomst och att du varit folkbokförd i Sverige i mindre än tolv månader är några av de vanligaste orsakerna. När en låneansökan prövas hos BlueStep görs alltid en hushållskalkyl för att säkerställa att kunden har råd att betala för sitt lån. En helhetsbedömning av den ekonomiska situationen är också basen för beslutet.

 

Här kan du ansöka om ett lånelöfte hos BlueStep.

 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication