Batteriet som kan lagra solenergi

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergin på dagen för att använda på kvällen när solen gått ned. På så sätt blir du mer självförsörjande och kan använda dig av förnybar energi dygnet runt.

Lagra din egen solenergi och bli mer självförsörjande

 

Att sol kan generera elektricitet upptäcktes redan 1839. Men det var inte förrän långt senare man kom på hur man lagrar solenergin i ett batteri.

 

– Det är batteriteknologin som har gått framåt oerhört mycket på sistone. Priserna har kommit ner till en nivå där den här typen av batterier inte bara är för entusiasterna. Nu blir det mer tillgängligt för gemena man, säger Magnus Fast, produktutvecklare på E.ON.
Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi under dagen när solen lyser och använda den på kvällen när solen gått ned.

 

Bli självförsörjande

Solcellsbatterier är vanliga i Tyskland och Danmark.

– I Tyskland står solceller för runt 7 procent av landets elproduktion, i Sverige ligger den på 0,06 procent. Det som är tacksamt med att många länder har gått före är att det finns färdiga välutvecklade och beprövade produkter som vi kan använda oss av. Det är bara att välja och vraka, säger Magnus Fast.

 

Om man inte har ett solcellsbatteri går den el som du inte använder ut till elnätet och du får betalt för den elen som du säljer. Vitsen med ett batteri är att du i stället lagrar överskottet för att använda det när du behöver det.

– På sätt blir du mer självförsörjande och kan använda mer av din egenproducerade hållbara el. Det är en tanke som lockar många.

– Om du sedan producerar ännu mer el än vad som ryms i batteriet så säljs det tillbaka till elnätet.

 

Och precis som med solceller kan man få statligt stöd från energimyndigheten för att installera solcellsbatteri. Stödet ligger på 60 procent av kostnaden.

 

Hur gör man då om man vill skaffa ett solcellsbatteri?

– Det är inte svårare än att man beställer ett av oss på E.ON, sen tar vi hand om resten, säger Magnus Fast.

 

Kom igång med solceller

 


E.ON gör just nu sin största klimatsatsning någonsin, där de ställer om till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Med satsningen vill de förnya Sverige bit för bit och genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att nå ett Sverige som drivs av 100 procent förnybar och återvunnen energi.

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies