Förnybar el

Kan ett lokalt energisystem förändra hur människor förbrukar el? Nu testar vi hur det är att göra ett litet samhälle självförsörjande på 100 % lokal och förnybar el. Det lokala energisystemet i Skåne är det första i landet i sitt slag.

Följ projektet Simris här.
 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies