Så kan du bidra till ett hållbart samhälle

Många väljer ekologiska köttbullar men har fortfarande inte gjort något miljöval när det gäller elen som används för att värma spisen.
För att ta hand om jordklotet och bidra till en bättre miljö är det viktigt att hela kretsloppen är hållbara från energin vi använder till maten vi äter.
Men vad är det egentligen för skillnad på fossilfri, förnybar och återvunnen energi?

Byt till förnybar el

 

De flesta energiföretag, liksom E.ON, säljer endast fossilfri el i Sverige idag. Det betyder att den kommer från andra källor än fossila bränslen som kol, olja och naturgas. I Sverige kommer den fossilfria elen från i huvudsak kärnkraft och vattenkraft. Som kund innebär det att ditt klimatavtryck blir lågt.

 

Som kund kan man välja att få endast förnybar el, till exempel de alternativ som har möjlighet att växa ytterligare, som sol och vind, säger Magnus Pettersson, miljöchef på E.ON.

 

Förnybar energi har sitt ursprung från källor som förnyas på ett naturligt sätt, som till exempel sol, vind, vatten och biobränsle.

 

Bidra till ett hållbart samhälle i alla delar av din konsumtion

Det är många som handlar ekologisk mat för att bidra till en bättre miljö, men alla tänker inte på var elen till spisen kommer från. Genom att byta till förnybar el kan du minska ditt klimatavtryck.

– Om du till exempel väljer el från sol eller vind hjälper du till att driva marknaden i rätt riktning på lång sikt. Om fler blir intresserade av de mer miljövänliga alternativen kan de byggas ut vilket gynnar samhället i det långa loppet, säger Magnus Pettersson.

 

Intresset för hållbar energi växer, och E.ON är med och driver den utvecklingen. Deras mål är att bara erbjuda återvunnen eller förnybar energi till sina kunder från år 2025. När det gäller övergången till förnybar energi tar E.ON en rad initiativ, bland annat genom framtidssäkring av elnäten och utbyggnad av solceller i Sverige. De satsar även stort på att öka andelen återvunnen energi, dvs energi som annars skulle gå till spillo. Det kan till exempel innebära att man tar tillvara på spillvärme från industrier eller energi från avfall eller varmt avloppsvatten.

 

En annan stor satsning från E.ON:s sida är infrastrukturen för elbilar där företaget redan i dag har 1 500 laddstationer i Norden och just nu sätter upp snabbladdare längs de större vägarna.

 

Vad kan jag göra som enskild kund?

– En självklarhet borde vara att se över sin egen energianvändning och man kan även välja återvunnen eller förnybar energi till hushållet, fastigheten eller företaget. Om du vill göra mer kan du till exempel installera dina egna solpaneler och välja hållbara transportmedel. Det kan handla om till exempel cykel, tåg eller bilar och bussar som kan laddas med förnybar el och tankas med biogas, avslutar Magnus Pettersson.

 

Så lätt är det att byta till förnybar el

 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies