Så påverkar din mat klimatet

Vill du veta vad dina matkassar väger – för klimatets skull? Med ett nytt digitalt verktyg kan du följa vad dina matinköp ger för klimatavtryck.
Det här är ett unikt projekt där bland annat pilotprojektet belönats med FN:s klimatpris, säger Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på ICA.

Läs mer: Så fungerar Mitt klimatmål

Klimatsmarta val kan lätt lyftas ner på individnivå. Det menar ICA, som har lanserat det digitala verktyget Mitt klimatmål. Varje gång en kund använder sitt ICA-kort registreras köpet så att man varje månad kan läsa av vilken klimatpåverkan matinköpen från ICA haft.

Målet är att på ett enkelt sätt få oss alla att göra smartare val – och på så sätt vara med och minska klimatpåverkan.

– Många vill vara med och göra skillnad idag. Och då är maten väldigt spännande, eftersom det är ett område där vi konsumenter kan vara aktiva och göra hållbara val. Mitt klimatmål är ett sätt att ge alla kunder möjlighet att röra sig i en mer klimatsmart riktning, säger Maria Smith på ICA.

Idén till Mitt klimatmål föddes för tre år sedan av ICA i samarbete med bland andra Chalmers och Uppsalahem.

– Vi gjorde ett pilotprojekt, Klimaträtt, som 2016 belönades med FN:s klimatpris. Det är ett unikt projekt, vad jag vet finns ingen annan som gör det här globalt inom dagligvaruhandeln. Vad som också gör Mitt klimatmål speciellt är att det inte bara handlar om att få återkoppling på det klimatfotavtryck man får när man handlar. Det handlar också om att hjälpa till med lösningar till minskat klimattryck genom inspiration, recept och råd.

Verktyg i vardagen

Ambitionen är att Mitt klimatmål ska vara lika mycket ögonöppnare som ett konkret verktyg i vardagen. Genom att regelbundet hålla koll på sina matinköp och vilka avtryck de ger kan konsumenten samtidigt få hjälp att i egen takt förändra sina vanor – och på så sätt leva mer klimatsmart.

– Allt kan mätas idag: hur långt vi går, antalet timmar djupsömn per natt. Men hittills har man inte kunnat mäta klimatfotavtrycket kopplat till mat. Och då är det svårt att veta hur man ligger till för att börja ta första klivet, säger Maria Smith.

Mitt klimatmål ingår i en större satsning från ICA kring hållbarhet. Bland annat är målsättningen att 2020 vara helt klimatneutrala. Då ska all klimatpåverkan orsakad av till exempel godstransporter, lager och butiker vara lika med noll.

– Jämfört med 2006 är målet att vi snart har minskat vår klimatpåverkan med 70 procent. Den del som är kvar kommer vi att klimatkompensera för. Mitt klimatmål ingår som en del av hela ICAs klimatambition där vi tar ansvar och även vill inspirera och hjälpa våra kunder till minskad klimatpåverkan. Tillsammans gör vi skillnad, säger Maria Smith.

Läs mer: Så klimatsmart är du

Mest läst

Mitt klimatmål

Många är oroliga över klimatet och vet att maten har stor betydelse. Mitt klimatmål är ett enkelt verktyg för att påverka vardagen. Alla matinköp från ICA som du gör med ditt ICA-kort mäts så att du kan följa ditt klimatavtryck månad för månad, med tips på alternativa varor, ingredienser och recept. Alla kan göra något för en god morgondag. Genom att ta kontroll över din livsmedelskonsumtion blir det enklare att ta nästa steg mot en hållbar livsstil. Aktivera ”Mitt klimatmål” här.