KRYs Sverigechef: ”Därför är KRY en naturlig del i svensk sjukvård”

Behovet av vård i Sverige ökar. Genom sin digitala tjänst gör KRY det lättare för patienter att möta vården.
– Vi på KRY vill jobba innovativt för en mer tillgänglig vård, säger Livia Holm, Sverigechef på KRY.

Få läkarhjälp – var du än befinner dig. Här kan du ladda ner KRY.

 

Livia Holm var för två år sedan en av de första anställda på KRY. Med en bakgrund inom samhällsvetenskap med fokus på global hälsa och jämlikhet i tillgång till sociala tjänster lockades hon till det nystartade företaget. I dag är hon Sverigechef på KRY.

– Jag jobbar med att säkerställa att KRY blir en tjänst för alla på lika villkor. Digitala tjänster som KRY är en naturlig del av svensk hälso- och sjukvård.

 

Att göra sjukvården mer tillgänglig är en av de största drivkrafterna.

– Vår demografi förändras. Vi lever allt längre, och med det ökar också behovet av vård. Med nuvarande arbetssätt är kostnadsutvecklingen för vården ohållbar om patienter även i framtiden ska ha god tillgång till vården. Därför behövs nya digitala verktyg.

 

När en väldigt traditionell sektor står inför förändring uppkommer naturligtvis utmaningar.

– Vårdsystemet och regelverken hänger inte alltid med när det går så fort. Man behöver arbeta lösningsorienterat för att säkerställa att nya tjänster kommer patienter till godo – inte hindra utvecklingen.

– Det finns en hel del missuppfattningar om att bedriva vård digitalt.

 

Ett vanligt missförstånd är att den digitala vården är dyrare än fysisk vård, men det är snarare tvärtom, menar Livia Holm.

– När jag väljer att lista mig hos en vårdcentral får de en peng för mig oavsett om jag söker vård eller inte. Den pengen står för 60-99 procent av hela ersättningen vårdcentralen får. Utöver det får vårdcentraler en mindre ersättning per läkarbesök. Digitala vårdgivare får i nuläget inte lista patienter och ersätts endast per läkarbesök. Kostnaden motsvarar ca 30% av totalkostnaden för ett fysiskt besök. När patienter väljer ett digitalt besök framför ett fysisk kostar det alltså mindre.

 

Att flytta fokus från vården till patienten har alltid varit en av grundstenarna för Livia och företaget.

– Som digital vårdgivare är varken vårdpersonalen eller patienten bunden till en viss plats. Det gör att vården kan vara mer flexibel för såväl patient som läkare. Det ska inte spela någon roll var du som patient bor, hur din livssituation ser ut eller vad du talar för språk, säger Livia och sammanfattar:

– Med digital vård kan patienten styra hur och när man vill möta vården.

 

Här kan du enkelt hämta hem en läkare till din telefon.

 

Det här är KRY

Med KRY kan du träffa en läkare var och när du vill via videosamtal. Du loggar in med BankID, fyller i ett formulär med dina symtom och blir sedan uppringd av läkaren på en bestämd tid. Om läkaren bedömer att du behöver medicin eller vidare vård får du recept eller remiss i samband med läkarbesöket. KRY är gratis för barn och ungdomar upp till 20 år. För vuxna kostar läkarbesöket 250 kronor och frikort gäller.

 

AB Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication
Om cookies