Flash photography, Street fashion, Outerwear, Black

Generation Hopplös?

Här är forskaren som tror på dagens unga

I fyra delar berättar vi om dagens unga och deras utmaning att komma in och vara delaktiga på arbetsmarknaden.

DEL 4: DEN ”HOPPLÖSA” GENERATIONEN

Arbetslöshet och pandemi riskerar att låta många ungdomar förvandlas till den hopplösa generationen.
Men det finns faktiskt fantastiskt många anledningar att hoppas på en ljusnande framtid, menar generationsforskaren Anders Parment.

LÄNK: McDonald’s öppnar dörren för Sveriges unga

Att kalla unga för lata och odugliga är inget nytt. Inställningen har snarare riktigt, riktigt gamla anor, faktiskt ända tillbaka till filosofen Aristoteles tid i det antika Grekland.

Hans ännu äldre kollega Sokrates lär förresten har förkunnat:

”Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig maten och tyranniserar sina lärare.”

Någon som känner igen bilden av ”dagens ungdom”?

En generation av latmaskar

En som aktivt arbetar emot den här bilden av generationen latmaskar, unga mellan 16 och 24, är generationsforskaren Anders Parment vid Stockholms universitet.

I jobbet och under föreläsningar med sina studenter möter han hela tiden starka skäl att istället kalla dagens unga för Den hoppfulla generationen. Aldrig tidigare har han mött så motiverade elever som just nu:


– Aristoteles inställning kunde inte vara mer felaktig. Men vi behöver lyssna på unga både genom forskning och studier, och i personliga samtal. Vi behöver inkludera dem, ge dem sysselsättning och stöd. Det har aldrig varit viktigare än nu, säger Anders Parment lätt flämtande.


Han sitter på cykeln på väg den dryga milen mellan hemmet i västra Stockholm och arbetsplatsen på Företagsekonomiska institutionen. Därifrån har han gjort sig ett namn som en av Sveriges starkaste förespråkare för att värna framtidstron hos kommande generationer. Anders Parment har satt fokus på varför vi vuxna så snabbt tycks glömma bort hur det kändes att vara ung – och varför vi tycks ha så svårt att släppa in dem i yrkeslivet. Precis som fallet är just nu med de unga i åldern 16-24-åringar som går under namnet Generation Z.Dress shirt, Smile, Collar

procent fler unga uppgav 2020 att de är oroade inför framtiden jämfört med 2019 enligt Ungdomsbarometern.

17

Anders Parment, generationsforskare vid Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen.

”Generation Z är öppna och vågar prata om problem.”

ANDERS PARMENT

De är lite närmare verkligheten, helt enkelt?
– Ja, det skulle jag nog säga. De har vuxit upp med att man pratar om saker. När jag var ung tyckte min föräldrageneration att man skulle ha dörren stängd och inte berätta något för grannen. Skulle jag sagt till mina föräldrar att jag gick till en terapeut hade de antagligen blivit väldigt oroliga – och hoppats att vännerna inte fick reda på något. Dagens unga är däremot väldigt öppna kring hur de mår. Det beror nog också delvis på att hela marknadskommunikationen gått från det tillrättalagda till influencers som skapar uppmärksamhet genom att hela tiden flytta fram positionerna.

Men finns det inte både en ljus och mörk sida med den öppenheten?
– Jo, men jag tänker att det alltid är bra att man lyfter upp och diskuterar saker. 

Vad fascinerar dig med just Generation Z?
– 80-talisterna levde mer gränslöst; som att världen var öppen och full av möjligheter och att man skulle arbeta när det passar en själv. Här har vi nu istället en generation som är lite tillbaka i ordning och reda, fasta arbetstider och att man inte ska behöva jobba ihjäl sig. Samtidigt är man präglad av dagens situation kring pandemin. Många får knappt fira studenten, det är svårt att få sommarjobb och många företag har gått i konkurs. Unga har till och med börjat kallats för Generation Corona. 

– Många undersökningar visar att det är mellan 18 och 24 år som människor sätter sina värderingar. Det betyder att man får värderingar som man sedan bär med sig resten av livet. Generation Z är öppna och vågar prata om problem, och visar kanske en mindre skrytig och polerad yta mot vad tidigare generationer har gjort. 

procent av Generation Z tror att deras generation kommer att förändra världen.
Källa: McDonald's rapport Hopplösningen

75

Politik och samhällsfrågor

Samtidigt väntar andra stora utmaningar. Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i modern tid och många unga säger sig ha liten möjlighet att påverka sin egen framtid. Enligt Ungdomsbarometern har siffrorna minskat med 10 procentenheter på två år. 

Samtidigt visar samma undersökning att unga har ett mycket stort intresse för samhällsfrågor.

– Ämnen som Generation Z tycker är allra viktigast i samhället är ofta sådant som även politiker tycker är viktiga. Engagemanget i politiken har också ökat, liksom valdeltagandet. 

– Många oroar sig även för sin framtid. Om man var 16-24 år och ens värderingar grundades på det glada 60-talet, fick man en positiv attityd till samhället. Det mesta kring den där 60-talsgenerationen gick ut på att de skulle förändra samhället, samtidigt som många av dem haft det så sjukt bra ekonomiskt hela livet. 

procent av unga säger att de har ett ganska eller mycket stort intresse för samhällspolitik.
Källa: McDonald's rapport Hopplösningen

42

”Engagemanget i politiken har ökat, liksom valdeltagandet.”

ANDERS PARMENT

Anders Parment lyfter gärna idéen om ett dubbelriktat mentorskap – att två generationer kan lära av varandra. Ett smart sätt att integrera ungas idéer både i samhället i stort och på arbetsplatsen.

– Jag har väldigt svårt för folk som pratar illa om unga, utan grund. Vi som är etablerade behöver ge ungdomar hopp och möjligheter. Men då kan vi inte samtidigt ha låga tankar om våra unga. Det handlar om att ändra våra attityder och att ge dem riktiga chanser. Vi måste alla göra kraftansträngningar för att inte en hel ungdomsgeneration ska gå förlorad. I slutändan finns det enorma samhällsekonomiska risker med att inte ge ungdomar chansen.

Automotive design, Baseball cap, Smile, Fashion

Lösningen: möten över generationer

Nyckeln till att släppa in unga i samhället handlar mycket om försöka förstå varandra bättre – och att se bortom sin egen frustration som äldre. Yngre generationer är inget hot, utan bör istället ses som hopp och möjlighet. 

1 av 8 gymnasieelever har ändrat sina framtidsplaner på grund av Corona.
Källa: McDonald's rapport Hopplösningen

McDonald's är en av landets största arbetsgivare bland ungdomar.

För så är det. Sedan vad som i dag är en av våra största privata arbetsgivare öppnade i Sverige för snart 50 år sedan, har McDonald’s varit entrébiljetten till yrkeslivet för mängder med människor.

Bara i sommar anställs 2 500 personer och de närmaste åren kommer 10 000, mestadels unga, att göra Donken för första gången. 

”Vi tror på hopplösa generationer”

Det finns många sätt för att få unga att ta plats och känna sig hemma på arbetsmarknaden. Generation Z är svaga för emotionella faktorer; som att göra något meningsfullt i samhället, att arbetsgivaren uppfyller krav på hållbarhet och följer arbetslagstiftning, att ha kul på jobbet och att det är högt i tak.  


Och ju fler unga vi ser ta en självklar plats på arbetsmarknaden, desto större chans att vi snart byter smeknamn för dagens unga och ambitiösa: Den hoppfulla generationen.

procent av unga mellan 15-24 år var arbetslösa i slutet av april 2021
Källa: McDonald's rapport Hopplösningen

31

Några av dessa anledningar har under åren lockat många unga till arbetsgivare som till exempel McDonald’s, som lite skämtsamt numera deklamerar: "vi har trott på hopplösa generationer sedan 1973". 

Dress shirt, Hairstyle, Muscle, Tie, Sleeve, Collar

Inom de närmaste åren kommer tusentals unga att göra sitt livs första arbetsdag på McDonald's.

McDonald’s är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare

Oansvariga, bortskämda och självupptagna. Fördomarna mot unga är desamma år efter år. Vi har alltid sett bortom det och anställt baserat på driv och ambition. I svallvågorna av den pågående pandemin är det viktigare än någonsin att ge Sveriges ungdomar hoppet och framtidstron tillbaka. I år öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för 2 500 nya medarbetare och hoppas att fler kan följa vårt exempel. Nu delar vi med oss av McDonald’s-modellen och våra erfarenheter efter snart 50 år som ungdomsarbetsgivare i Sverige.


Flash photography, Hair, Nose, Chin, Eyebrow, Eye, Eyelash, Jaw, Ear
Flash photography, Audio equipment, Nose, Eyelash, Ear, Happy, Sky
Annons — innehåll från McDonald’s
Annons — innehåll från McDonald’s
Annons — innehåll från McDonald’s