Annons
Innehåll från OKQ8

Så mycket minskar du utsläppen när du tankar fossilfri diesel

Minska dina koldioxidutsläpp på ett par minuter – genom att välja pumpen med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Visste du att du kan köra fossilfritt med din nuvarande dieselbil? Genom att tanka drivmedlet Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskar utsläppen av koldioxid dramatiskt. – För medelbilisten betyder det 2181 kilo koldioxid mindre på ett år – det motsvarar flygresan tur och retur Stockholm-Barcelona, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager, OKQ8 Scandinavia.

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och upptäck var du kan tanka

Förnybara drivmedel, som ett alternativ till fossil bensin och diesel, är avgörande för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen.

HVO100 är det största förnybara drivmedlet, som betyder mycket för att minska utsläppen av växthusgaser.

”Minskar utsläppen upp till 90 procent”

– Med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan du köra helt fossilfritt med din vanliga dieselbil. Du behöver varken byta bil eller motor, och du minskar utsläppen med upp till 90 procent jämfört med om du kör med vanlig fossil diesel, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager, OKQ8 Scandinavia.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är en kemisk kopia av fossil diesel som framställs av förnybara råvaror och restprodukter – bland annat animaliskt och vegetabiliskt fett, matolja och rester från livsmedelsindustrin.

– Bränslet går att använda i dieselfordon och kan blandas med vanlig fossil diesel i tanken. Du tankar precis som andra drivmedel på stationen, du väljer bara en annan pump.

Motsvarar tillverkningen av 168 jeans

Finska företaget Neste är världens största producent av HVO100. Deras årsproduktion minskar de klimatpåverkande utsläppen lika mycket som det årliga utsläppet från tre miljoner personbilar som tankas med fossila bränslen.

Hur stora utsläpp ”sparar” då en medelbilist?
Erik Stenströmer Moglia tar ett exempel:

  • Genomsnittsbilen rullar cirka 1200 mil/år. Dieselförbrukningen på genomsnittsbilen är 0,76 l/mil = 912 liter/år.
    • Om du istället för att tanka 912 liter diesel under ett år, byter ut detta mot Neste MY Förnybar Diesel kan du spara 2181 kilo koldioxid. Det motsvarar till exempel flygresan tur och retur Stockholm-Barcelona eller tillverkningen av 168 par jeans.13

(Statistiken om snittförbrukning och körsträcka är hämtade från SCB för 2018.)

Lättare att välja fossilfri diesel

Sedan juli 2020 har det blivit enklare att tanka HVO100 i Sverige. Då utökade OKQ8 sitt samarbete med Neste – och idag finns Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på 137 av OKQ8:s stationer runtom i Sverige.

– Vårt samarbete med Neste är en del i OKQ8:s mål att hjälpa medlemmar och kunder att ställa om till fossilfrihet. Antalet stationer som erbjuder Neste MY Förnybar Diesel kommer att fortsätta växa i vårt nätverk, med målet att alla våra 740 stationer i Sverige ska erbjuda det, säger Erik Stenströmer Moglia.

Läs mer om Neste My Förnybar Diesel (HVO100) och upptäck var du kan tanka

Renare luft med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Utsläppen av koldioxid minskar med upp till 90 procent om du tankar med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) istället för vanlig fossil diesel.

Vetenskapliga studier och tester ute på vägarna har även visat att valet att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) bidra till att minska utsläppen med:

  • 33% lägre nivåer av fina partiklar
  • 9% mindre kväveoxider (NOx)
  • 30% mindre kolväten (HC)
  • 24% lägre kolmonoxid (CO) -utsläpp
  • reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

(Källa: Neste.)

Så framställs Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) – läs mer här

Fotnot: När du tankar din dieselbil med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) istället för fossil diesel minskar du bilens utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent. Då är klimatnyttan utifrån samtliga processer som släpper ut koldioxid i bränslets livscykelanalys inräknade. Källa: Energimyndighetens rapport ”Drivmedel 2018”.