Snön har fallit oavbrutet i ett par veckors tid. Det är kallt och mörkt. Andreas Karlsson har precis anlänt till sin BOL, bug-out-location, den stuga han köpt för att ha som tillflyktsort. Han har bestämt sig för att påbörja ett liv som går att leva utan hjälp från samhället. I kökskaminen sprakar en eld. På köksbordet sprider oljelampor ett hemtrevligt sken.


Dunkar med bränsle står på farstubron.


– Jag letade länge efter den ultimata tillflyktsorten för mig och mina närmaste. En gård långt från allmänna vägar, nära till vatten och med tillräckligt stor mark för att kunna bli självförsörjande, säger Andreas och petar in en vedklabbe i brasan.


När krisen kommer till Sverige - KAPITEL 2

DEN SISTA
UTPOSTEN

Torbjörn Selin, överlevnads-
och krisberedskapsexpert. 

Alexis Larsson under spaningen.

"Jag förbereder mig för ett samhälle
utan elektricitet och drivmedel.”

Andreas, prepper


Preppern Andreas känner sig lugnare till sinnes sedan
han började förbereda sig för en krissituation.


"Jag förbereder mig för ett samhälle utan elektricitet
och drivmedel.”

Andreas, prepper

Här, i det som han kallar BOL Norr, har han hittat det. Här tillbringar
han så mycket tid det bara går. Tystnaden, mörkret och ensamheten skrämmer honom inte. Tvärtom. Det är motsatsen som skrämmer honom.


– För mig började tanken att gro när jag blev pappa. När sedan lånebubblan i USA exploderade fortsatte jag att grubbla på hur sårbart samhället är, säger han.


Men det var när han läste en artikel om att Sveriges beredskapslager sålts ut i samband med att det kalla kriget upphörde i mitten av 1990-talet som han blev rädd på riktigt. Det var då han insåg han att han var tvungen att ta saken i egna händer.


Mat, vatten, drivmedel, mediciner. Allt fanns lagrat i hans och sonens lilla lägenhet. Det återstod bara en bug-out-location, en permanent tillflyktsort med möjlighet till självförsörjning. Och där är han nu. Andreas visar runt på ägorna. Under det tjocka snötäcket har han förberett för odling. Andreas slukar allt han kan komma över om gamla odlingstekniker.


– Jag räknar med att behöva odla på det sätt våra far- och morföräldrar gjorde. Jag förbereder mig för ett samhälle utan elektricitet och drivmedel, säger han.


Kanske är Andreas inte helt fel ute, funderar Nils-Erik Berg på Preem.


– Det finns EU-bestämmelser som säger att Sverige ska ha ett lager av drivmedel som motsvarar tre månaders försäljning. Det kommer med andra ord inte att räcka under en lång kris.


Samhället uppbyggt på "just in time"

På landsbygden innebär detta problem för Sveriges bönder som i brist på fungerande transporter varken kan sälja sina produkter eller köpa foder till sina djur. Därför är uppbyggnad av livsmedelsberedskapen en viktig del av det civila försvaret. Det ligger på Energimyndigheten att prioritera vilka transporter som ska få tillgång till drivmedel.
Det blir en svår uppgift, konstaterar Nils-Erik Berg.


– Dagens samhälle är ju till stor del uppbyggt på ”just in time”. Det innebär att matleveranser från Sveriges bönder går in till städerna flera gånger om dagen. Under förutsättning att det finns drivmedel, säger han.


Också Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, har slagits av hur sårbart samhället är. Han har en bakgrund från försvaret, och har deltagit i en lång rad överlevnadsövningar.


– Ju mer man förbereder sig, desto större chans att klara sig utan allt för hårda umbäranden. Att myndigheterna rekommenderar att vi ska vara förberedda på att klara oss sju dygn på egen hand är något vi bör ta till oss, säger han.

Samhället uppbyggt på "just in time"

På landsbygden innebär detta problem för Sveriges bönder som i brist på fungerande transporter varken kan sälja sina produkter eller köpa foder till sina djur. Därför är uppbyggnad av livsmedelsberedskapen en viktig del av det civila försvaret. Det ligger på Energimyndigheten att prioritera vilka transporter som ska få tillgång till drivmedel.
Det blir en svår uppgift, konstaterar Nils-Erik Berg.


– Dagens samhälle är ju till stor del uppbyggt på ”just in time”. Det innebär att matleveranser från Sveriges bönder går in till städerna flera gånger om dagen. Under förutsättning att det finns drivmedel, säger han.


Också Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, har slagits av hur sårbart samhället är. Han har en bakgrund från försvaret, och har deltagit i en lång rad överlevnadsövningar.


– Ju mer man förbereder sig, desto större chans att klara sig utan allt för hårda umbäranden. Att myndigheterna rekommenderar att vi ska vara förberedda på att klara oss sju dygn på egen hand är något vi bör ta till oss, säger han.

Här, i det som han kallar BOL Norr, har han hittat det. Här tillbringar
han så mycket tid det bara går. Tystnaden, mörkret och ensamheten skrämmer honom inte. Tvärtom. Det är motsatsen som skrämmer honom.


– För mig började tanken att gro när jag blev pappa. När sedan lånebubblan i USA exploderade fortsatte jag att grubbla på hur sårbart samhället är, säger han.


Men det var när han läste en artikel om att Sveriges beredskapslager sålts ut i samband med att det kalla kriget upphörde i mitten av 1990-talet som han blev rädd på riktigt. Det var då han insåg han att han var tvungen att ta saken i egna händer.


Mat, vatten, drivmedel, mediciner. Allt fanns lagrat i hans och sonens lilla lägenhet. Det återstod bara en bug-out-location, en permanent tillflyktsort med möjlighet till självförsörjning. Och där är han nu. Andreas visar runt på ägorna. Under det tjocka snötäcket har han förberett för odling. Andreas slukar allt han kan komma över om gamla odlingstekniker.


– Jag räknar med att behöva odla på det sätt våra far- och morföräldrar gjorde. Jag förbereder mig för ett samhälle utan elektricitet och drivmedel, säger han.


Kanske är Andreas inte helt fel ute, funderar Nils-Erik Berg på Preem.


– Det finns EU-bestämmelser som säger att Sverige ska ha ett lager av drivmedel som motsvarar tre månaders försäljning. Det kommer med andra ord inte att räcka under en lång kris.Preppern Andreas känner sig lugnare
till sinnes sedan han började förbereda
sig för en krissituation.


"Jag förbereder
mig för ett samhälle utan elektricitet och drivmedel."

Andreas, prepper

Här, i det som han kallar BOL Norr,
har han hittat det. Här tillbringar
han så mycket tid det bara går. Tystnaden, mörkret och ensamheten skrämmer honom inte. Tvärtom. Det är motsatsen som skrämmer honom.


– För mig började tanken att gro när jag blev pappa. När sedan lånebubblan i USA exploderade fortsatte jag att grubbla på hur sårbart samhället är, säger han.


Men det var när han läste en artikel om att Sveriges beredskapslager sålts ut i samband med att det kalla kriget upphörde i mitten av 1990-talet som han blev rädd på riktigt. Det var då han insåg han att han var tvungen att ta saken i egna händer.


Mat, vatten, drivmedel, mediciner. Allt fanns lagrat i hans och sonens lilla lägenhet. Det återstod bara en bug-out-location, en permanent tillflyktsort med möjlighet till självförsörjning. Och där är han nu. Andreas visar runt på ägorna. Under det tjocka snötäcket har han förberett för odling. Andreas slukar allt han kan komma över om gamla odlingstekniker.


– Jag räknar med att behöva odla på det sätt våra far- och morföräldrar gjorde. Jag förbereder mig för ett samhälle utan elektricitet och drivmedel, säger han.


Kanske är Andreas inte helt fel ute, funderar Nils-Erik Berg på Preem.


– Det finns EU-bestämmelser som säger att Sverige ska ha ett lager av drivmedel som motsvarar tre månaders försäljning. Det kommer med andra ord inte att räcka under en lång kris.


Samhället uppbyggt på "just in time"

På landsbygden innebär detta problem för Sveriges bönder som i brist på fungerande transporter varken kan sälja sina produkter eller köpa foder till sina djur. Därför är uppbyggnad av livsmedelsberedskapen en viktig del av det civila försvaret. Det ligger på Energimyndigheten att prioritera vilka transporter som ska få tillgång till drivmedel. Det blir en svår uppgift, konstaterar Nils-Erik Berg.


– Dagens samhälle är ju till stor del uppbyggt på ”just in time”. Det innebär att matleveranser från Sveriges bönder går in till städerna flera gånger om dagen. Under förutsättning att det finns drivmedel, säger han.


Också Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, har slagits av hur sårbart samhället är. Han har en bakgrund från försvaret, och har deltagit i en lång rad överlevnadsövningar.


– Ju mer man förbereder sig, desto större chans att klara sig utan allt för hårda umbäranden. Att myndigheterna rekommenderar att vi ska vara förberedda på att klara oss sju dygn på egen hand är något vi bör ta till oss, säger han.

 • Genom att tänka tanken på att allt inte alltid kommer att vara som vanligt.
 • Genom att prata ihop oss.
 • Genom att skaffa kunskap.

Så kan du förbereda dig

 • Genom en individuell riskanalys.
 • Genom att samarbeta och hjälpas åt.
 • Genom att göra vissa inköp.
 • Genom en individuell riskanalys.
 • Genom att samarbeta och hjälpas åt.
 • Genom att göra vissa inköp.
 • Genom att tänka tanken på att allt inte alltid kommer att vara som vanligt.
 • Genom att prata ihop oss.
 • Genom att skaffa kunskap.

EXTERN INFORMATION

Beredskapslagring
av drivmedel:

Information från Energimyndigheten
om hur Sverige hanterar försörjningen
av olja och drivmedel.

KRISINFORMATION:

Information från myndigheter och
andra ansvariga i samband med
en kris eller allvarlig händelse.


”Gasmasker tillhör det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

Annons - innehåll från Preem