P

Peter är en av de storstadsbor som förbereder sig på en tillvaro helt utan hjälp av samhället. Han har en väl utarbetad plan för att, tillsammans med ett hemligt nätverk kunna gömma sig i sin lägenhet under flera veckor.


Det är tidig morgon. Dimman ligger tät över Stockholm. Vi är i Peters lägenhet i centrala Stockholm. Här finns mat, vatten och andra förnödenheter för veckor framåt. Såväl för honom, hustrun, katterna och det nätverk som han ingår i.


Utanför fönstren syns kilometerlånga bilköer. Tusentals människor är på väg till sina arbetsplatser och bilarna står stilla.


Det är ingenting mot vad som skulle hända om Stockholm måste utrymmas, menar Peter.


– Man bör lämna storstaden i tid. Men det är ett svårt beslut att fatta. När du väl låst dörren bakom dig är du flykting. Du ger dig ut i en stad där de vanliga spelreglerna inte längre gäller. Samtidigt, lämnar du inte i tid, riskerar du att bli instängd, säger han.

När krisen kommer till Sverige - KAPITEL 3

PÅ FLYKT I STORSTADEN


”Vår plan är
att ta oss ur Stockholm”

Peter, prepper

"Vår plan är att ta
oss ur Stockholm"

Peter, prepper

Livsviktigt att transporterna fungerar

I en annan del av huvudstaden sitter Nils-Erik Berg, seniorrådgivare på Preem. Han vet hur sårbart ett samhälle utan drivmedel blir.


– Förr hade staten ett mycket stort beredskapslager av råolja och produkter lagrade i bergrum runt om i Sverige. Så är det inte längre, säger Nils-Erik Berg.


Ett tänkbart scenario under en långvarig kris är att strömmen slutar att fungera, något som påverkar oss på många sätt. Det går varken att få vatten
ur kranen eller värma upp bostaden. Handla i affärerna blir också omöjligt, liksom att laga mat, tända lampor, spola i toaletter och kolla internet. Då är transporter till och från en stad en förutsättning för att till exempel butikerna ska få färsk mat i sina hyllor, sopbilar ska kunna hämta sopor och sjukhus och apotek ska få mediciner.


– På sjukhusen fungerar inte heller reservaggregaten som drivs av diesel

och brandkår och ambulans påverkas starkt, säger Nils-Erik Berg.


Mikael Toll på enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten, är väl medveten om det stora behovet av drivmedel.


– En robust och välfungerande drivmedelsförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera normalt. Redan idag har Sverige en beredskap för störningar och avbrott på de internationella olje- och drivmedelsmarknaderna, säger han och fortsätter:


– I grunden är den här beredskapen ganska god genom bland annat uppbyggda beredskapslager av olja och drivmedel och ett gott internationellt samarbete.


Och det spelar så klart ingen roll om man bor i storstan eller på landsbygden, behovet av drivmedel är alltid lika stort.

”Vår plan är
att ta oss ur Stockholm”

Peter, prepper

Peter tillhör ett nätverk av preppers som förbereder sig för olika katastrofscenarier.


Nils-Erik Berg, senior rådgivare Varuförsörjning på Preem

”Vår plan är att ta
oss ur Stockholm”

Peter, prepper

Livsviktigt att transporterna fungerar

I en annan del av huvudstaden sitter Nils-Erik Berg, seniorrådgivare på Preem. Han vet hur sårbart ett samhälle utan drivmedel blir.


– Förr hade staten ett mycket stort beredskapslager av råolja och produkter lagrade i bergrum runt om i Sverige. Så är det inte längre, säger Nils-Erik Berg.


Ett tänkbart scenario under en långvarig kris är att strömmen slutar att fungera, något som påverkar oss på många sätt. Det går varken att få vatten ur kranen eller värma upp bostaden. Handla i affärerna blir också omöjligt, liksom att laga mat, tända lampor, spola i toaletter och kolla internet. Då är transporter till och från en stad en förutsättning för att till exempel butikerna ska få färsk mat i sina hyllor, sopbilar ska kunna hämta sopor och sjukhus och apotek ska få mediciner.


– På sjukhusen fungerar inte heller reservaggregaten som drivs
av diesel och brandkår och ambulans påverkas starkt, säger
Nils-Erik Berg.


Mikael Toll på enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten, är väl medveten om det stora behovet av drivmedel.


– En robust och välfungerande drivmedelsförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera normalt. Redan idag har Sverige en beredskap för störningar och avbrott på de internationella olje- och drivmedelsmarknaderna, säger han och fortsätter:


– I grunden är den här beredskapen ganska god genom bland annat uppbyggda beredskapslager av olja och drivmedel och ett gott internationellt samarbete.


Och det spelar så klart ingen roll om man bor i storstan eller på landsbygden, behovet av drivmedel är alltid lika stort.

För Peter är preppingen allvar. Det stora hyllsystemet i köket är fyllt av konserver, tetrapak och torrvaror. I garderoberna finns mat som kan användas i byteshandel. Hur många liter vatten som finns lagrat i dunkarna kan han inte svara på.


Han säger att det är en solidarisk handling. Genom att följa myndigheternas råd om att planera för att klara sig utan hjälp från samhället i åtminstone en vecka, ökar sannolikheten att frigöra resurser åt dem som verkligen behöver hjälp.


– Om du själv har mat och vatten, då bör du försöka hjälpa dina grannar också, säger Peter.


I hallen står Peters EDC, every day carry, den ryggsäck som han alltid bär med sig och som innehåller det nödvändigaste. Här står också hans BOB, bug out bag, den lite större väska med allt som krävs för att utrymma stan, och för att klara några dygn på flykt.


De har säkrat flyktvägar ut ur stan

Han och de andra i nätverket har flera utrymningsvägar ut ur Stockholm. Planen är att ta sig norrut, och för att klara förflyttningarna har de gömt mat och andra förnödenheter i vägtrummor och nedgrävda i marken.


Pandemier, krig, extremväder, terrorattentat och översvämningar är bara några av de scenarion Peter och de andra i nätverket preppar för.


Han konstaterar att det ligger i en katastrofs natur att den kommer plötsligt, utan förvarning.


– Vår plan är att ta oss ur Stockholm, antingen till fots eller genom att cykla. Bil tänker vi bort – under ett katastrofscenario kommer vägarna ut ur Stockholm att bli igenkorkade. Dessutom kommer drivmedel att bli en bristvara, säger Peter.

För Peter är preppingen allvar. Det stora hyllsystemet i köket är fyllt av konserver, tetrapak och torrvaror. I garderoberna finns mat som kan användas i byteshandel. Hur många liter vatten som finns lagrat i dunkarna kan han inte svara på.


Han säger att det är en solidarisk handling. Genom att följa myndigheternas råd om att planera för att klara sig utan hjälp från samhället i åtminstone en vecka, ökar sannolikheten att frigöra resurser åt dem som verkligen behöver hjälp.


– Om du själv har mat och vatten, då bör du försöka hjälpa dina
grannar också, säger Peter.


I hallen står Peters EDC, every day carry, den ryggsäck som han alltid bär med sig och som innehåller det nödvändigaste. Här står också hans BOB, bug out bag, den lite större väska med allt som krävs för att utrymma stan, och för att klara några dygn på flykt.


De har säkrat flyktvägar ut ur stan

Han och de andra i nätverket har flera utrymningsvägar ut ur Stockholm. Planen är att ta sig norrut, och för att klara förflyttningarna har de gömt mat och andra förnödenheter i vägtrummor och nedgrävda i marken.


Pandemier, krig, extremväder, terrorattentat och översvämningar är bara några av de scenarion Peter och de andra i nätverket preppar för.


Han konstaterar att det ligger i en katastrofs natur att den kommer plötsligt, utan förvarning.


– Vår plan är att ta oss ur Stockholm, antingen till fots eller genom att cykla. Bil tänker vi bort – under ett katastrofscenario kommer vägarna ut ur Stockholm att bli igenkorkade. Dessutom kommer drivmedel att bli en bristvara, säger Peter.


Nils-Erik Berg, senior rådgivare Varuförsörjning
på Preem

KAPITEL 4

BOL – bug out location, den säkra tillflyktsort du förberett.

BOB – bug out bag, den väska du packat där allt du behöver för transporten mellan hemmet och din BOL finns.

EDC- everyday carry, en väska du bär med dig för jämnan med nödvändigt innehåll som till exempel power bank, lista med telefonnummer, kontanter, något som höjer blodsockret.

SHTF – if shit hits the fan (och allt går åt skogen),
term vi hoppas slippa använda.

TEOTWAWKI –the end of the world as we know it.

Bugga ut – lämna hemmet, se ovan.

BOL – bug out location, den säkra tillflyktsort du förberett.

BOB – bug out bag, den väska du packat där allt du behöver för transporten mellan hemmet och din BOL finns.

EDC- everyday carry, en väska du bär med dig för jämnan med nödvändigt innehåll som till exempel power bank, lista med telefonnummer, kontanter, något som höjer blodsockret.

SHTF – if shit hits the fan (och allt går åt skogen), term vi hoppas slippa använda.

TEOTWAWKI –the end of the world as we know it.

Bugga ut – lämna hemmet, se ovan.

Lär dig prata som en preppare

BOL– bug out location, den säkra tillflyktsort du förberett.

BOB – bug out bag, den väska du packat där allt du behöver för transporten mellan hemmet och din BOL finns.

EDC- everyday carry, en väska du bär med dig för jämnan med nödvändigt innehåll som till exempel power bank, lista med telefonnummer, kontanter, något som höjer blodsockret.

SHTF – if shit hits the fan (och allt går åt skogen), term vi hoppas slippa använda.

TEOTWAWKI –the end of the world as we know it.
Bugga ut – lämna hemmet, se ovan.

EXTERN INFORMATION

Beredskapslagring
av drivmedel:

Information från Energimyndigheten
om hur Sverige hanterar försörjningen
av olja och drivmedel.

KRISINFORMATION:

Information från myndigheter och
andra ansvariga i samband med
en kris eller allvarlig händelse.


”Gasmasker tillhör det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

Annons - innehåll från Preem