chevron-down chevron-left chevron-right chevron-small-down chevron-small-left chevron-small-right chevron-small-up chevron-thin-down chevron-thin-left chevron-thin-right chevron-thin-up chevron-up chevron-with-circle-down chevron-with-circle-left chevron-with-circle-right chevron-with-circle-up controller-play mail reply-all reply thumbs-down thumbs-up facebook-with-circle facebook linkedin-with-circle linkedin pinterest-with-circle twitter-with-circle twitter home

Annons - Innehåll från Renault

Vanliga frågor till advokaten – som ger sina bästa råd

Vanliga frågor till advokaten – som ger sina bästa råd

En ledande position i ett företag är synonymt med mycket ansvar. För att undvika misstag och missförstånd är det viktigt med kunskap. Advokat Göran Smedberg, specialiserad på arbetsrätt, delar med sig av de vanligaste frågorna som chefer har till honom.

Väx i din yrkesroll – välj bästa tjänstebilen

Som chef ställs man inför en hel del utmaningar i sitt jobb. Förutom ett övergripande ansvar för företagets och medarbetarnas välmående är det självklart viktigt att veta hur man ska agera i svåra situationer. Det hör helt enkelt till.

Men det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig när det kommer till juridiska frågor. Bonnier Management 360° är en digital tjänst som erbjuder bland annat personlig rådgivning till sina användare. Tjänsterna ingår nu för alla som väljer att skaffa en tjänstebil från Renault.

Advokat Göran Smedberg, specialiserad på arbetsrätt, är en av dem som delat med sig av sin expertis för chefer som använder tjänsten. Nu avslöjar han svenska chefers allra vanligaste frågeställningar – och ger sina bästa råd.

Hur skyddar jag min verksamhet mot illojala medarbetare?
Advokatens råd: Arbetsrättsligt sett bör du, så långt som det är möjligt, säkra upp lojaliteten hos dina medarbetare. Det gör du genom att skriva bra anställningsavtal där det tydligt framgår att medarbetare har skyldigheter, exempelvis tydliga sekretessklausuler och vid behov genomtänkta konkurrensklausuler.

Dessa klausuler får inte vara oskäliga varför det är viktigt att de anpassas till respektive medarbetares förhållanden. Sekretess- och konkurrensklausuler har även en pedagogisk betydelse eftersom de betonar att medarbetaren inte bara har rättigheter utan även skyldigheter.

Det kan också vara bra att erinra om lagen om företagshemligheter i anställningsavtalet. Man kan kombinera de här klausulerna med en morot i form av bonuslön för att få medarbetaren att stanna kvar i anställningen. Vid utformningen av bonuslönen bör man se till att den formuleras så att medarbetaren får ett incitament att stanna kvar för att erhålla ersättningen.

Utöver det arbetsrättsliga är naturligtvis säkerheten i verksamheten viktig att tänka på för arbetsgivaren.

Vad krävs det för att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl?
Advokatens råd: Det här är en mycket komplicerad fråga som kräver en ordentlig utredning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Kortfattat kan det sägas att det krävs saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS.

Problemet är att det som är saklig grund i en situation behöver inte vara saklig grund i en annan situation. Det är arbetsgivaren som ska styrka att det är saklig grund. Arbetsdomstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, så som:

• typ av misskötsamhet
• arbetsgivarens storlek och verksamhet
• medarbetarens tjänsteanställning
• tjänstens beskaffenhet
• skada
• risk för skada
• om medarbetaren har medvetandegjorts om att arbetsgivaren anser att hen har brutit mot anställningsavtalet

Här blir bland annat tillrättavisningar, skriftliga erinringar och personalvårdande åtgärder betydelsefulla. Det som sagts ovan är endast en exemplifiering. Det finns även flera omständigheter som blir aktuella när man ska bedöma om det är saklig grund för uppsägning.

Måste man ha kollektivavtal?
Advokatens råd: Det allmänna svaret på frågan är ”nej”. I vissa branscher är det dock i princip ett måste att ha kollektivavtal för att man ska kunna bedriva verksamheten på ett rationellt sätt, till exempel med hänsyn till arbetstidslagens regler om dygnsvila, veckovila med mera.

Det finns naturligtvis fördelar med att ha ett kollektivavtal, men man ska också vara medveten om att genom kollektivavtalsbundenheten triggas flera lagregler igång som man annars inte behöver bry sig om. Med kollektivavtalsbundenheten följer till exempel en mera vidsträckt förhandlingsskyldighet enligt MBL.

En annan sak är att styrkeförhållandet mellan arbetsgivaren och fackföreningen kan medföra att man blir ”tvungen” att teckna kollektivavtal. För en kollektivavtalslös arbetsgivare är det mycket viktigt att ta reda på vad det praktiskt skulle innebära att teckna kollektivavtal. Det följer ju också med vissa kostnader med kollektivavtalspaketet, till exempel kollektiva försäkringar.

Kan jag avsluta en provanställning för en kvinna om hon berättar att hon är gravid?
Advokatens råd: Det här är en fråga som märkligt nog dyker upp litet då och då. Under provanställningen har den provanställde i och för sig inte något skydd enligt 7 § LAS, men du får inte avsluta en provanställning om det strider mot någon diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen. I ett sådant fall kommer Arbetsdomstolen med all säkerhet att anse att arbetsgivaren gör sig skyldig till könsdiskriminering. Detta gäller även om arbetstagaren inte har tillträtt anställningen ännu.

Väx i din yrkesroll – välj bästa tjänstebilen

Management 360° på köpet när du väljer tjänstebil från Renault

• Nu kan du som väljer en tjänstebil från Renault ta del av intressant och nyttigt innehåll från Bonnier Management 360° som du har nytta av i din yrkesroll.
• Bonnier Management 360° är en digital plattform där innehållet anpassas efter vad just du behöver för att utvecklas.
• Innehållet sträcker sig över åtta ämnen: ekonomi, HR, kunder och marknad, omvärldsanalys, organisation och styrning, säkerhet, personligt ledarskap och supply chain.
• Renault har flera bra alternativ för alla som ska välja en ny tjänstebil. Några av de mest intressanta modellerna är suven Renault Koleos, den rymliga kombin Renault Talisman och elbilen Renault Zoe.
• Oavsett vilken av dessa modeller du väljer kan du räkna med hög komfort och låga driftkostnader.

AB Dagens Nyheter | Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski | Produktion: Bonnier News Brand Studio | Om cookies