Annons – innehåll från Right Livelihood

Advokaterna som lyckats stoppa
flera skadliga miljöprojekt
– nu prisas de för sina insatser

"

Ett kraftverk som allvarligt hotade både Monca-folkets försörjning och den svarthalsade tranan. En bauxitgruva som riskerade att förstöra marker och ett omfattande dammbygge. Den indiska miljöorganisationen LIFE har genom ett innovativt juridiskt arbete lyckats stoppa miljöskadliga projekt och dessutom sett till att ett stort antal klimatskyddande lagar och regleringar instiftats. I december är de en av mottagarna av årets Right Livelihood-pris.

Även om lagstiftningen kring miljöskydd i Indien på många plan är fullt tillräcklig finns det ett stort problem – den tillämpas alldeles för sällan. Privata aktörer tillåts köra över lokala samhällen och exploatera deras resurser och marker, utan större risk för att någon juridisk process mot dem.

De som drabbas har svårt att driva en sådan process då den är alltför kostsam både vad gäller tid och pengar.

Det här vill den indiska miljöorganisationen LIFE (Legal Initiative for Forest and Environment) sätta stopp för. Genom att ge juridiskt stöd på lokal nivå och till gräsrotsinitiativ hjälper de människor att få rätt mot mäktiga företag som inte tar hänsyn till varken människa eller miljö i bygget av t ex kraftverk och gruvor.

– En av våra viktigaste uppgifter är att främja demokratin och uppmuntra utsatta samhällen att göra sina röster hörda. Vi vill bistå dem att ta en aktiv roll i beslut som rör deras försörjning och omgivning. Miljöskyddet hänger nära samman med mänskliga rättigheter särskilt för mer utsatta grupper i samhället, och därför är ett juridiskt stöd till dem så viktigt, säger Ritwick Dutta, advokat och den som tillsammans med Rahul Choudhary år 2005 grundade LIFE.

LIFE (Legal Initiative for Forest and Environment)

Huvudkontor: New Delhi, Indien
Grundades: 2005 av Ritwick Dutta och Rahul Choudhary, båda advokater
Tilldelas priset för: ”Sitt innovativa juridiska arbete som hjälper lokala samhällen att skydda sina resurser och stärker miljöskyddet i Indien.”

Hemsida: thelifeindia.org.in
Twitter: @lifeindia2016
Facebook: @TheLIFEIndia
Instagram: @legalinitiativeforforest

Right Livelihood-galan

1 december kommer de fyra pristagarna till Stockholm för att ta emot sina utmärkelser på Right Livelihoodgalan på Cirkus i Stockholm. Det är första gången på ett antal år som samtliga pristagare kan närvara på plats.

Prisutdelningen leds precis som förra året av programledaren och profilen Gina Dirawi och för underhållningen står bland andra Loreen och Maxida Märak.

Prisutdelningen går att se live onsdagen den 1 december kl 18.00 på expressen.se samt den här kampanjsajten.

Rädda svarthalsade tranan

De båda grundarna träffades under sin juristutbildning och jobbade efter examen tillsammans i ett antal ideella organisationer. Efter en tid insåg Ritwick Dutta att det saknades en organisation som fokuserade enbart på miljömål och därför startade de två kollegorna LIFE.

LIFE driver aldrig själva några rättsliga processer. Istället ger de sitt stöd till t ex fiskare, bönder eller olika minoritetsgrupper, som får hjälp att skydda de naturresurser som i många hundra år utgjort deras försörjning.

Ett exempel på ett sådant fall är när LIFE tillsammans med Monca-folket år 2016 lyckades stoppa ett stort vattenkraftprojekt i Tawang, i staten Arunachal Pradesh i nordöstra Indien. Genom att ta fallet till domstol lyckades man bevisa att företaget som ville bygga kraftverket medvetet hade undanhållit väsentlig information och att projektet allvarligt hotade inte bara lokalbefolkningens marker utan också den sällsynta svarthalsade tranan.

– Det här fallet var unikt eftersom det var första gången som ett energiprojekt stoppades av miljöskäl, det vill säga på grund av att det hotade djur- och växtliv. Det var ett stort och viktigt framsteg, säger Rahul Choudhary.

Right Livelihood-priset

Right Livelihood grundades 1980 av Jakob von Uexkull och är en stiftelse som jobbar för fred, rättvisa och hållbarhet. Right Livelihood-priset delas varje år ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld och kallas ofta för ”det alternativa Nobelpriset”.

Pristagarna får 1 miljon kronor som ska gå till deras arbete – men att tilldelas priset betyder mycket mer än så. Alla pristagare erbjuds ett långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas.Pristagarna blir också sammanförda med akademiska institutioner världen över och Right Livelihood ser till att deras modiga arbete och viktiga idéer blir uppmärksammade på bred front. På så vis kan Right Livelihood bygga och stötta ett växande community bestående av modiga människor som leder förändring.

”Genom att lyfta fram bristfälliga
konsekvensanalyser lyckades
lokalsamhällen i Vizianagaram
att med vårt stöd stoppa
ett kolkraftverk”

Bättre konsekvensanalyser

Att ge tillbaka bestämmanderätten över markområden till lokala samhällen är en av LIFEs viktigaste uppgifter. De senaste åren har man genom aktivt stöd till exempel kunnat hjälpa Dongria Kondh-folket i regionen Odisha att säga nej till en stor bauxitgruva som skulle etableras på deras mark av ett brittiskt företag. Högsta domstolen dömde till Dongria Kondhs fördel och beslutade att gruvan inte kunde etableras utan deras samtycke. 2010 röstade Dongria Kondh-folket i en folkomröstning nej till gruvan.

Ett annat av LIFEs fokusområden är att stärka miljöskyddet genom att tvinga fram bättre konsekvensanalyser för projekt som kan tänkas hota miljön. Vid en översyn visade sig många sådana analyser vara undermåliga och att de remissrundor lagen föreskriver ofta saknades.

– Genom att lyfta fram bristfälliga konsekvensanalyser lyckades lokalsamhällen i Vizianagaram att med vårt stöd stoppa ett kolkraftverk som kraftigt skulle ha påverkat deras miljö och försörjning. Bolagets tillstånd löpte ut 2020 och något nytt tillstånd bedöms inte vara aktuellt, säger Ritwick Dutta.

Skydd av biologisk mångfald

LIFE har också arbetat för att Indien ska få en egen domstol för miljömål. G lädjen var därför stor när The National Green Tribunal år 2010 etablerades av den indiska regeringen. Domstolen ska enbart döma i mål som rör miljö och skydd av naturresurser och LIFE har haft ett stort inflytande över utformandet av domstolens riktlinjer?

– Vi har bland annat tryckt på vikten av att juridiska processer inte drar ut på tiden och är glada för att det nu finns tydliga regler kring hur lång tid ett miljömål får ta, säger Rahul Choudhary.

En annan konkret framgång kopplad till det juridiska systemet är LIFEs arbete för att Indiens Biological Diversity Act från 2002 verkligen ska tillämpas i praktiken. Lagen föreskriver bland annat att alla lokala beslutsorgan ska ha en kommitté för biologisk mångfald, med uppgift att kartlägga den biologiska mångfalden i området. Innan LIFE började jobba för detta hade knappt 5 procent av de 255 000 folkvalda beslutsorganen runtom i landet en sådan kommitté – idag har ungefär 245 500 kommittéer satts upp.

LIFE är en av fyra pristagare som i december får ta emot Right Livelihood-priset. I motiveringen sägs bland annat att organisationen får priset för ”sitt innovativa juridiska arbete som hjälper lokala samhällen att skydda sina resurser och stärker miljöskyddet i Indien”.

– Vi är så glada över att få ta emot priset. Det här är vårt första internationella pris och det betyder mycket både för oss och de lokala grupper vi arbetar med över hela Indien. Priset kommer att stärka oss i vårt arbete och ge fler människor kraft att skydda naturen och marken de lever av, säger Ritwick Dutta.

Viktiga årtal i Right Livelihoods historia

1979 – Den svensk-tyske författare och filantropen Jakob von Uexkull vänder sig till Nobelstiftelsen och erbjuder sig att bekosta två nya Nobelpris. När Nobelstiftelsen avböjer hans erbjudande grundar han istället Right Livelihood-priset.

1980 – Right Livelihood-priset delas för första gången ut i Stockholm.

Visa mer

1989 – Right Livelihood-stiftelsen etableras i Sverige.

2003 – Det totala antalet pristagare överskrider 100

2007 – En stöd-stiftelse etableras i Schweiz för att stärka kännedomen om pristagarna i landet, samt för att samla in pengar till Right Livelihoods arbete.

2009 – Right Livelihood College etableras på initiativ av 1982 års pristagare Anwar Fazal från Malaysia.

2011 – Right Livelihoods skyddsprogram etableras, med syfte att öka säkerheten och tryggheten för pristagare som lever under hot.

2015 – Kontor öppnas i Genève, Schweiz.

2018 – Right Livelihood får konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det stärker pristagarnas påverkansarbete inom FN.