Annons – innehåll från Right Livelihood

Miljökämpen som
vågar trotsa Putin

"

Han har förföljts av ryska myndigheter och i ett hårdnande politiskt klimat utsatts för både personliga och ekonomiska påtryckningar. Trots detta fortsätter miljöaktivisten Vladimir Slivyak enträget sin kamp mot användandet av fossila bränslen och kärnkraft i landet. Nu är han en av fyra pristagare som belönas med Right Livelihood-priset.

Ryssland är en av världens största producenter av kolkraft och gas – men har länge totalt förnekat fossila bränslens påverkan på miljön. Det politiska klimatet har successivt blivit hårdare och mer repressivt.

I den här miljön lever och verkar klimataktivisten Vladimir Slivyak, 48. Han är en av landets ledande miljöprofiler och har genom sin organisation Ecodefense i decennier protesterat mot exploatering av fossila bränslen, användning av kärnkraft och import av radioaktivt bränsle från utlandet. Det har inneburit stora risker för honom personligen.

– Vi har under alla år varit utsatta för starka påtryckningar, både från staten och energiföretagen. På senare år har hoten eskalerat. Men vi ser inget alternativ. Klimatförändringen och kampen mot den är mycket större än våra eventuella rädslor, säger Vladimir Slivyak.

Vladimir Slivyak

Född: 1973 i Kaliningrad, Ryssland (dåvarande Sovjetunionen).
Prisas för: ”Sin kamp för att skydda miljön och sitt arbete med att väcka motstånd mot kol- och kärnkraftsindustrin i Ryssland.”
Organisation: Ecodefense, www.ecodefense.ru
Twitter: @VladimirSlivyak

Right Livelihood-galan

1 december kommer de fyra pristagarna till Stockholm för att ta emot sina utmärkelser på Right Livelihoodgalan på Cirkus i Stockholm. Det är första gången på ett antal år som samtliga pristagare kan närvara på plats.

Prisutdelningen leds precis som förra året av programledaren och profilen Gina Dirawi och för underhållningen står bland andra Loreen och Maxida Märak.

Prisutdelningen går att se live onsdagen den 1 december kl 18.00 på expressen.se samt den här kampanjsajten.

Uppvuxen i Sovjetunionen

Vladimir Slivyak föddes 1973 i Kaliningrad, i dåvarande Sovjetunionen. På den tiden, beskriver han, tog myndigheterna ingen som helst hänsyn till vare sig miljön eller människorna som bodde i den. Istället var det den industriella utvecklingen som stod i fokus, till varje pris. 1989, två år innan unionens fall, var han därför med och bildade miljöorganisationen Ecodefense.

– Vi ville redan då förändra systemet. Bevara viktiga miljövärden, förhindra föroreningar och framförallt visa andra människor hur viktig den här kampen är. Det obefintliga miljöskyddet, med rötter långt bak i tiden, finns tyvärr kvar till stor del. Gamla sovjetiska regleringar gäller fortfarande på vissa områden, säger han.

Vladimir Slivyak och Ecodefense har alltså i decennier kämpat mot användningen av fossila bränslen och för ett bättre skydd för miljön.

De genomför ofta gräsrotskampanjer och är själva mycket delaktiga i de aktioner som utförs. Sedan 1995 har över 10 000 studenter och över 1 000 lärare deltagit i utbildningsprogram anordnade av Ecodefense.

Right Livelihood-priset

Right Livelihood grundades 1980 av Jakob von Uexkull och är en stiftelse som jobbar för fred, rättvisa och hållbarhet. Right Livelihood-priset delas varje år ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld och kallas ofta för ”det alternativa Nobelpriset”.

Pristagarna får 1 miljon kronor som ska gå till deras arbete – men att tilldelas priset betyder mycket mer än så. Alla pristagare erbjuds ett långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas.Pristagarna blir också sammanförda med akademiska institutioner världen över och Right Livelihood ser till att deras modiga arbete och viktiga idéer blir uppmärksammade på bred front. På så vis kan Right Livelihood bygga och stötta ett växande community bestående av modiga människor som leder förändring.

”Den kampanj vi drev 2013 fick ett mycket stort genomslag, framförallt eftersom den spred sig så brett på lokal nivå.”

Kampanjer mot kol- och oljeindustrin

Vladimir Slivyak och Ecodefense har drivit många framgångsrika kampanjer mot kolindustrin, framförallt i strategiskt viktiga regioner som Kuzbass i Sibirien och Rysslands östligaste delar. Ryssland är världens tredje största kolexportör och Kuzbass står ensamt för ungefär 60 procent av landets kolutvinning vilket har fört med sig enorma konsekvenser för regionens invånare.

– Den kampanj vi drev 2013 fick ett mycket stort genomslag, framförallt eftersom den spred sig så brett på lokal nivå. De människor som bodde i de här utsatta områdena fick kraft och kunskaper för att protestera mot kolutvinningen och dess skadliga konsekvenser, något som de tidigare inte vågat, säger Vladimir Slivyak.

Ett annat konkret resultat av Ecodefense aktioner kan hämtas från början av 2000-talet, då det fanns planer på att borra efter olja i Östersjön, nära Kaliningrad. Trots att Ecodefense blev utsatta för en massiv motkampanj av den mäktiga oljeindustrin lyckades de få företaget Lukoil att teckna ett avtal med litauiska myndigheter om samarbete vid eventuella utsläpp. Man tvingade också fram utvecklandet av ny teknik för att övervaka eventuella framtida olyckshändelser.

Stopp för kärnkraft

En annan gren i Ecodefense arbete är kampen mot kärnkraft och protester mot importen av radioaktivt avfall, som på vissa håll i landet är mycket omfattande.

2010 började ett nytt kärnkraftverk byggas i Kaliningrad. Som ett led i kampanjen fokuserade Ecodefense då på att stoppa den utländska finansieringen av bygget – något som efter mycket hårt arbete lyckades.

– De italienska och tyska energiföretag och banker som var involverade drog efter våra protester tillbaka sin finansiering. Några år senare beslutade myndigheterna också att kärnkraft inte längre skulle vara ett alternativ i Kaliningrad, säger Vladimir Slivyak.

Ecodefense har även vid många tillfällen lyckats stoppa importen av kärnavfall, bland annat 2009, när mångåriga protester ledde till att kontraktet mellan Ryssland och tyska kärnkraftsföretag bröts. I det här och flera andra fall har organisationen samarbetat med utländska miljöorganisationer, vilket gjort arbetet än mer effektivt.

Eskalerande hot från myndigheter

Slivyaks och Ecodefense kamp för miljön har på senare år bidragit till en förändrad attityd ända upp i Rysslands högsta ledning. I början av året erkände Putin för första gången att efterfrågan på kol kommer att minska i framtiden och att många lokala samhällen därför kommer att behöva ställa om. I juni 2021 presenterade regeringen också en plan för klimatomställningen som innebär att användningen av kol kommer att skäras ner från 15 till 7 procent och att andelen förnybar energi kommer att öka från 1 till 10 procent år 2040.

– Planen ligger långt under vad som skulle behövts för att nå uppsatta klimatmål, men är ändå en signal om ett historiskt skifte, säger Vladimir Slivyak.

Parallellt med dessa tecken på framsteg har dock myndigheternas hot mot Vladimir Slivyak och Ecodefense ökat. Organisationen pressas allt hårdare och också dess medlemmar förföljts.

– Visst är det skrämmande att se hur regeringen sätter aktivister i fängelse och de vittnesmål om tortyr som kommer ut. Men vi måste fortsätta. Vi kämpar för en bättre framtid och vår uppgift är att ge hopp till alla som ska leva i den. Därför kan vi aldrig ge upp, säger Vladimir Slivyak.

I december kommer Slivyak till Stockholm för att som en av fyra pristagare ta emot Right Livelihood-priset.

– Priset innebär mer resurser till det miljö- och människorättsarbete som min organisation bedriver. Jag har tillbringat hela mitt liv i miljörörelsen och det är verkligen en stor ära för mig att få en utmärkelse som denna, säger han.

Viktiga årtal i Right Livelihoods historia

1979 – Den svensk-tyske författare och filantropen Jakob von Uexkull vänder sig till Nobelstiftelsen och erbjuder sig att bekosta två nya Nobelpris. När Nobelstiftelsen avböjer hans erbjudande grundar han istället Right Livelihood-priset.

1980 – Right Livelihood-priset delas för första gången ut i Stockholm.

Visa mer

1989 – Right Livelihood-stiftelsen etableras i Sverige.

2003 – Det totala antalet pristagare överskrider 100

2007 – En stöd-stiftelse etableras i Schweiz för att stärka kännedomen om pristagarna i landet, samt för att samla in pengar till Right Livelihoods arbete.

2009 – Right Livelihood College etableras på initiativ av 1982 års pristagare Anwar Fazal från Malaysia.

2011 – Right Livelihoods skyddsprogram etableras, med syfte att öka säkerheten och tryggheten för pristagare som lever under hot.

2015 – Kontor öppnas i Genève, Schweiz.

2018 – Right Livelihood får konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det stärker pristagarnas påverkansarbete inom FN.