Annons
Innehåll från Scan

Djur på svenska gårdar spelar viktig roll för kretsloppet

HKScan har som mål att inom den egna verksamheten ha nettonollutsläpp år 2025. Foto Scan

Djur i lantbruk är en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart kretslopp. Genom att vi i Sverige har bra odlingsmarker där djuren får beta, producera gödsel och bibehålla en hög integrering mellan mejeri- och köttproduktion, skapar vi unika förutsättningar att driva ett av världens mest hållbara lantbruk.

Så kan du påverka klimatet – genom att välja rätt kött

Sveriges natur lämpar sig väl för jordbruk med bra betesmarker där det inte är möjligt att odla. Produktionen av vegetabilier är dessutom beroende av en bra växtföljd och djuren behövs för att bevara den biologiska mångfalden. Scan vill nyansera bilden av djur i lantbruk och visa på Sveriges unika förutsättningar för att driva ett av världens mest hållbara lantbruk.

– Precis som alla livsmedelsproducenter har vi ett ansvar och vi driver ett ambitiöst klimatarbete, samtidigt som vi är stolta över att Sverige är ett föregångsland. Vi har goda förutsättningar för en hållbar djurhållning som bidrar till biologisk mångfald, en av de positiva aspekter som ofta glöms bort i debatten. Tillsammans med bönderna arbetar vi systematiskt och kontinuerligt för att ställa om till en hållbar köttproduktion, säger Maria Larsson, Kvalitets- och miljödirektör HKScan Sverige.

Nettonollutsläpp 2040

HKScan har som mål att inom den egna verksamheten ha nettonollutsläpp år 2025. År 2040 gäller det även för hela värdekedjan från gård till konsument.
För att nå målen har de startat Gårdsinitiativet i samarbete med bönder där ambitionen är att arbeta för klimatpositiva effekter på våra gårdar. Inte mindre än 100 åtgärder finns med på listan som ska öka miljöfördelarna och samtidigt gå hand i hand med lönsamheten på gården. Det handlar till exempel om mer effektiv energiförsörjning, minskad vattenanvändning och övergödning samt att öka den biologiska mångfalden.

– De ligger i de flestas intresse att arbeta för ett hållbart lantbruk. Vi är fokuserade på målen och har en gemensam målbild i hela värdekedjan. Åtgärderna anpassas från gård till gård där vi är samarbetspartner och rådgivare för att föra hållbarhetsarbetet framåt och dela goda exempel mellan gårdarna, säger Maria Larsson.

Cirkulärt lantbruk

På Snöborg Gård i Dala-Järna, som ingår i Gårdsinitiativet, bedrivs potatisodling och nötköttsproduktion. På gården finns två vattenkraftverk och en av Dalarnas största solcellsanläggningar. Förutom resterna från det egna potatispackeriet utfodras djuren med drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Orklas fabrik i Vansbro.

Att matsvinnet kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet. Gödsel från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och skördarna näring. Snöborg visar att djuren är en viktig del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och kan ge många goda exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden.

Stora klimatvinster på hållbara gårdar

FAKTA/HKScan
Livsmedelskoncernen HKScan har 7 200 anställda och verkar i länderna runt Östersjön. I Sverige är företaget mest känt för varumärkena Scan och Pärsons. Företaget ska nå netto noll klimatavtryck från gård till konsument.