Annons
Innehåll från Scan

En gård med hållbarhet och djuromsorg i fokus

Anders Gunnarsson är femte generationens bonde på Halla Gård utanför Kvänum. Foto: Scan

Den moderna lantbrukaren har inte bara djuromsorgen i fokus. Arbetet med att göra dagens klimatsmarta kött- och charktillverkning ännu mer hållbar pågår för fullt. – För att främja grisarnas naturliga beteende får de gå ute och böka och beta året runt, säger bonden Anders Gunnarsson.

Läs mer om hur Gårdsinitiativet ska minska vår klimatpåverkan!

Anders Gunnarsson på Halla Gård har blivit en viktig partner i att utveckla ett mer cirkulärt jordbruk med grisuppfödning. Gödseln från djuren försörjer biogasanläggningen på Halla Gård med råvara, som sedan blir näring till gårdens olika odlingar.

Anders Gunnarsson är femte generationens bonde på Halla Gård utanför Kvänum, och han känner redan tyngden av ansvar för kommande generationer. Hans mål är att skapa en mer klimatsmart gård med ett slutet kretslopp – helt fossilfritt.

Med genomtänkta lösningar i varje del av gården har han minskat verksamhetens – och därigenom grisarnas klimatpåverkan.
– För mig har det varit viktigt att arbeta både för minskade utsläpp och ökad djurvälfärd, säger Anders Gunnarsson.

Kretslopp på gården

Han förklarar idén: solen lyser på grödorna som bärgas, torkas, mals och blir djurfoder. Från djuren får han sedan två produkter: kött och gödsel. Gödslet blir en råvara till gårdens egen biogasanläggning, som producerar biogas som blir värme och el. Värmen torkar spannmålet och elen driver gårdens alla fläktar, kvarnar och Anders Gunnarssons och flera andra hushåll. Gödslet används dessutom på åkrarna för att producera nästa års gröda – och så börjar cirkeln om igen.

– Jag har gjort det jag kunnat för att det ska bli ett kretslopp på gården, där jag inte belastar miljön mer än vad jag behöver, säger han.

”Lyxhotell” för grisar

Anders Gunnarsson berättar stolt om stallet på Halla Gård som är uppdelat i åtta olika avdelningar och har hela tolv meter i tak och golvvärme. I varje avdelning går grisarna fritt och väljer själva var de vill sova och äta. Genom luckor får de gå ut när de vill, utanför finns ett hagområde stort som 16 fotbollsplaner indelat i olika zoner där de får böka runt. Som ett lyxhotell för hållbarhetsgrisar.

– Du behöver inte sluta äta kött för klimatets skull om du väljer rätt kött. Vi behöver äta mindre importerat kött, men det här köttet ser jag inga problem med att äta, säger han.

Redan nu erbjuder Halla Gård tillsammans med Scan ett antal produkter av fläskkött som har en lägre klimatpåverkan* än befintliga produkter på marknaden. Samarbetet är en del av hållbarhetssatsningen Gårdsinitiativet, där Scan, tillsammans med Sveriges gårdar, leverantörer och 100 åtgärder vill göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar.

– När jag påbörjade omställningen till en mer hållbar verksamhet funderade jag på vilket företag i branschen som hade samma syn på hållbarhet som mig. Då var Scan ett naturligt val för ett samarbete, avslutar Anders Gunnarsson.

Hållbarhet för både djur och natur

*Minskning på gård gentemot snittet för grisuppfödning i Sverige. Läs mer på scan.se/hallbarhetsgrisen.

Om HKScan
Livsmedelskoncernen HKScan har 7 200 anställda och verkar i länderna runt Östersjön. I Sverige är företaget mest känt för varumärkena Scan och Pärsons.