Nya oväntade sättet att hjälpa barn med psykisk ohälsa

Varje år tar omkring 1500 svenskar sitt liv, och bland unga är just självmord den vanligaste dödsorsaken. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar – vad kan man göra för att hjälpa?
– Det är tungt att vara närstående, man måste kunna hantera utmaningarna, säger Lovisa Sandberg, insamlingsansvarig på Mind.

Minds kunskap om psykisk ohälsa hjälper oroliga föräldrar

20 procent av befolkningen kommer att drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. 60 procent kommer att drabbas som närstående. Det här är siffror som visar hur allvarligt problemet är, ändå är det fortfarande svårt att veta hur man ska hantera just psykisk ohälsa – speciellt för en förälder. Den ideella föreningen Mind vill sprida kunskap om detta och ger möjlighet för närstående att ställa frågor och få stöd, bland annat genom Föräldratelefonen.
– Det här är ett telefonstöd för föräldrar som är oroliga för sina barn eller om man har frågor om sitt eget föräldraskap, säger Lovisa Sandberg, insamlingsansvarig på Mind.

20 volontärer jobbar specifikt med Föräldratelefonen och förra året svarade de på 1375 samtal. I år väntas siffran bli ännu högre.
– De som svarar på samtalen har alla jobbat som psykoterapeut, psykolog eller beteendevetare med en professionell bakgrund inom familjefrågor.

Den åldersgrupp som flest föräldrar ringer om är skolbarn mellan sju och tolv år. Det problem som får mest uppmärksamhet brukar handla om skilsmässor och barnets svårigheter att hantera föräldrarnas förändrade relation.
– De kan uppleva att barnet är utåtagerande, har brist på impulskontroll eller visar tecken på självdestruktivitet, säger Lovisa och fortsätter:
– En grupp som fler och fler ringer om är även unga vuxna.

Självmordslinjen – 20,000 samtal som räddar liv

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och i åldersgruppen 15-24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Förutom Föräldratelefonen har Mind även Självmordslinjen, ett telefonstöd som tar emot runt 20 000 samtal om året.

En annan grupp där den psykiska ohälsan stiger är hos äldre människor och, om man tittar på suicidtalet i den gruppen, är majoriteten som tar livet av sig äldre män. När man började märka att även många äldre mådde väldigt dåligt startade Mind Äldretelefonen.
– Medan Föräldratelefonen är ett professionellt stöd av volontärer med yrkeserfarenhet handlar Äldretelefonen om medmänskligt stöd. De som tar emot samtalen har ofta haft en relation till något människovårdande yrke tidigare, men deras främsta uppgift är att lyssna. I den här åldersgruppen är nämligen ensamhet och isolering ett stort problem, säger Lovisa.

Minds kunskap om psykisk ohälsa hjälper oroliga föräldrar

Därför är Mind med i Target Aid
– Vi är en organisation med gamla rötter. Mind startades 1931 men det var först 2010 som vi började jobba aktivt med stödverksamhet på det sättet vi gör idag, vilket kräver investeringar, säger Lovisa och fortsätter:
– Target Aid låg i tiden och vi var nyfikna. Insamlingsvägar kräver ofta mycket administrativt jobb och som liten aktör har vi inte alltid tid att göra det. Det här blir en mindre insats som förhoppningsvis leder till stora effekter.

Läs mer om Minds projekt nedan:

Stöd barn som mår dåligt - skänk ett samtal till Föräldratelefonen

10 % av alla barn har någon form av psykisk ohälsa. Faktum är att självmord är den ledande dödsorsaken bland unga. Under 2017 vill vi kunna ta emot ytterligare 558 samtal till Föräldratelefonen

Rädda liv - skänk samtal till Äldretelefonen

Äldres psykiska ohälsa är ett ofta bortglömt problem som förknippas med skamkänslor. Ensamhet, depression och självmord är vanligt bland äldre. Under 2017 vill vi kunna ta fler samtal till Äldretelefonen

Hjälp oss rädda liv - skänk samtal till Självmordslinjen

Varje år tar 1500 personer sitt liv. Din gåva ger oss möjlighet att fortsätta stödja människor som inte längre orkar leva. Din gåva kan rädda liv.

Detta är Target Aid

Target Aid är en digital plattform för dig som vill skänka till välgörenhet. Här kan du välja ut specifika projekt och organisationer som du brinner för och dessutom välja på vilket sätt och hur ofta du vill ge.
Du kan utan att registrera dig se de olika organisationerna som medverkar och söka efter projekt som intresserar dig utifrån tidsspann och ämnesområde.
Med en profil på Target Aid bestämmer du själv vilken information du vill ha och när du vill ha den och du kan hålla koll på dina gåvor.
Det enda du behöver för att börja ge är att skapa ett konto på sajten och välja det projekt som intresserar dig.
Target Aid är gratis för organisationer då plattformen drivs av en transaktionsavgift på 3% av gåvobeloppet. Det ger mer pengar till ändamålet.

 

Så kommer du igång:
Skapa ett konto på targetaid.com.
Sök och hitta de projekt du vill stötta.
Ge och betala på ett sätt som passar dig.

Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication
Om cookies