Så kan du hjälpa kvinnor med bröstcancer till ökad livskvalitet

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerform och varje år drabbas över 9300 kvinnor i Sverige. För många kvinnor och deras familjer innebär sjukdomsperioden en mycket tuff tid. Nu finns ett nytt sätt att hjälpa de drabbade att få en bättre livskvalitet – under och efter behandlingen.

Hjälp att öka livskvaliteten under sjukdomsperioden

I Sverige lever i dag över 90 000 kvinnor som någon gång har fått en bröstcancerdiagnos. Chansen att bli botad har ökat de senaste årtiondena och i dag lever drygt 80 procent tio år efter en diagnos. Men även om man överlever är sjukdomstiden tärande och det är inte bara att återgå till vardagen efter sjukdomsperioden. Dessutom drabbas även närstående till den sjuka – hela familjer påverkas av en cancerdiagnos.

Oktober är bröstcancermånaden och mycket pengar samlas in till forskning om bröstcancer. Forskning är nödvändigt och viktigt, men det finns också välgörenhetsprojekt som förutom att stödja forskningen också hjälper drabbade här och nu.

Cancer- och allergifonden ser till att kvinnor som har insjuknat i bröstcancer får hjälp med att höja sin livskvalitet under sjukdomstiden. Kvinnorna som söker får själva välja hur de bäst kan bli hjälpta.
– Vissa behöver terapi, andra vill hyra en stuga någonstans i Sverige och andra behöver en protes-bh. Så länge deras önskemål relaterar till deras mående på grund av bröstcancern kan vi ställa upp och hjälpa dem, säger Anneli Ulin, verksamhetschef, och fortsätter:
– Valfriheten är det som är unikt för oss. Vi vill hjälpa kvinnor så att de får hjälp under behandlingen men också efter perioden.

Att välja hur man vill hjälpa

Genom plattformen Target Aid skapas en unik valmöjlighet för dig som givare att själv välja vilket projekt du vill skänka till. I stället för att ge en summa till en organisation och inte riktigt veta var pengarna går, kan du här välja att skänka till ett enskilt projekt. Som till exempel det projekt där Cancer- och allergifonden samlar in pengar för att höja livskvaliteten för bröstcancerdrabbade kvinnor.
– För oss är Target Aid en chans att ge våra givare möjligheten att hitta ett enskilt ändamål som de vill stötta, där de känner att det gör skillnad, säger Anneli Ulin.

Cancer- och allergifonden är en ideell stiftelse med 90-konto och är därmed kontrollerade av svensk insamlingskontroll, likt alla organisationer som finns på Target Aid. De hjälper cirka 300 personer och deras familjer varje år och det är hur mycket pengar givarna ger som styr hur många som kan få hjälp. Och behovet är stort, två-tre ansökningar per dag kommer in till stiftelsen. Förutom att hjälpa cancerdrabbade stöder de också forskning inom området.

Andra projekt som de har på plattformen är att stötta barnfamiljer med ekonomisk utsatthet för att barnen ska kunna leka samt att hjälpa sjukdomsdrabbade att ha råd med sina mediciner och läkarbesök.
– Många barn med cancer är infektionskänsliga och kan inte komma ut och leka och där kan vi hjälpa till med stödmaterial. Andra kan få hjälp med aktiviteter som underlättar under den svåra sjukdomstiden, ensamma eller med hela familjen. Det blir ett andrum, något som gör det lite lättare att kämpa vidare, säger Anneli Ulin.

Läs mer om Cancer -och Allergifondens projektet på Target Aid nedan

Öka kvinnors livskvalitet efter bröstcancer

Bröstcancer innebär en tuff period, både under behandlingen men också efter. Kvinnor som överlever bröstcancer kämpar ofta för att återfå sitt psykiska och fysiska välbefinnande efter allt de gått igenom. Target Aid vill hjälpa dem en bit på vägen så att de kan hitta tillbaka till sitt tidigare liv och vardag.

Stöd forskningen av Selen i kampen mot cancer!

Denna projektinsamling inriktar sig på att utforska selens verkan mot cancer. Target Aid vill bidra till en fas-II studie som ska testa selens verkan mot cancer på fler patienter och mäta effekterna av behandlingen.

Se till att alla barn får möjlighet att leka

Alla barn vill leka och ha kul! Men en cancersjukdom gör barn infektionskänsliga och möjligheten att vistas utomhus blir mycket begränsad. Vardagen blir inte som förr och den mesta av tiden måste spenderas inomhus. Target Aid vill hjälpa dessa barn med nya roliga leksaker och spel som kan göra att vardagen känns lite lättare för dem!

Detta är Target Aid

Target Aid är en digital plattform för dig som vill skänka till välgörenhet. Här kan du välja ut specifika projekt och organisationer som du brinner för och dessutom välja på vilket sätt och hur ofta du vill ge.
Du kan utan att registrera dig se de olika organisationerna som medverkar och söka efter projekt som intresserar dig utifrån tidsspann och ämnesområde.
Med en profil på Target Aid bestämmer du själv vilken information du vill ha och när du vill ha den och du kan hålla koll på dina gåvor.
Det enda du behöver för att börja ge är att skapa ett konto på sajten och välja det projekt som intresserar dig.
Target Aid är gratis för organisationer då plattformen drivs av en transaktionsavgift på 3% av gåvobeloppet. Det ger mer pengar till ändamålet.

 

Så kommer du igång:
Skapa ett konto på targetaid.com.
Sök och hitta de projekt du vill stötta.
Ge och betala på ett sätt som passar dig.

Dagens Nyheter
Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski
Produktion: Wasp Communication
Om cookies