Så blir du och dina kollegor bäst på att jobba tillsammans

Så blir du och dina kollegor bäst på att jobba tillsammans

Vad är nycklarna för att skapa ett framgångsrikt team? Vilka förutsättningar krävs för att det ska vara möjligt? Det behöver faktiskt inte vara så svårt.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer

Vad är det som gör att vissa personer jobbar så bra tillsammans? Att briljanta idéer och geniala lösningar fullkomligt väller ut ur samarbetet? Det här kan självklart bero på en del olika saker. Men det finns också vissa beståndsdelar som kan vara avgörande för varje framgångsrikt team.

Sensorer spelar in interaktion och rörelsemönster

Den 25 januari i år släppte Tele2 ”Power 2 Stay Ahead”, en insiktsrapport som listar framgångsfaktorer hos företag som ligger i framkant. Här tas grupprestationen upp som en egen punkt, där det komplicerade sociala spelet som pågår i ett team varit i fokus.

En forskningsgrupp vid MIT:s Human Dynamics Laboratory har utvecklat ett experiment som går ut på att mäta viktiga delar i samarbetet i en grupp. Med hjälp av sensorer, som varje minut samlar in 100 datapunkter på varje medlem i gruppen under en period, har interaktioner och rörelsemönster spelats in.

De bästa teamen karakteriseras av…

Resultatet av sensorerna visade den mest avgörande framgångsfaktorn: Hur väl grupper presterar är kvaliteten i deras kommunikation. Den insikten kan få företag med medvetna om vikten av deras kommunikation och hur det bidrar till förbättringar. Här är framgångsfaktorerna som utgör de bästa teamen.

#1: Dela på tiden
Gruppmedlemmar som lyssnar in och säkrar att alla pratar ungefär lika mycket, och är korta och koncisa, samarbetar bättre än andra. Det här ger lika förutsättningar för alla och gruppdynamiken är i balans.

#2: Interagera mera
Det är viktigt att medlemmar i gruppen vänder sig mot varandra när de pratar. Även att de interagerar med varandra – inte bara med cheferna.

#3: Låt fikastunderna förbli heliga
Det är viktigt att inte låsa sig fast med enbart sitt eget team. Att regelbundet interagera med andra delar av organisationen, och förmedla insikterna man får då till andra medlemmar, kan göra underverk.

Bara ett klick bort – här hittar du rapporten Power 2 Stay Head och mycket mer