Hela den här avdelningen är en annons från WWF

Rädda världens hav – genom att äta rätt fisk

15 december, 2017

Sedan 1970-talet har en stor del av fiskebestånden i världens hav försvunnit – främst på grund av överfiske. Samtidigt uppmanas vi att äta mer fisk, för hälsans skull. Hur går den ekvationen ihop?
– Vi ska inte sluta äta fisk, men vi måste börja äta fisk som är fiskad på ett hållbart sätt, säger Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF.

Fisk och skaldjur är hälsosamt, och vi uppmuntras att äta mer från havet. Bakom detta hälsoråd står allt från svenska Livsmedelsverket till forskare som sedan 1940-talet studerat den klassiska Medelhavskosten – rik på fisk och skaldjur och fattig på rött kött – och kommit fram till att den främjar hälsan och livslängden.

Fisken innehåller viktiga fettsyror och proteiner, mineraler och vitaminer – som vitamin D och A (det var för att få i sig dessa vitaminer som Lilla Ru i Nalle Puh fick fiskleverolja).

Därtill är fisk – fångad längs Sveriges långa kust – en viktig bas i den svenska matkulturen och en del av vår identitet. Från räkorna på västkusten till lax och siklöja uppe i Kalix. Svenska folket har alltid ätit fisk. Sill eller strömming, som förr betraktades som fattigmanskost, serveras i dag på lyxrestauranger.

En brittisk tidning utnämnde nyligen ”fisk- och skaldjursmanin” till en av de konstigaste svenska matvanorna – att vi äter kräftor, strömming eller sill till så gott som varje högtid, och har vardagsrom på tub i kylen: kaviar.

Var med och rädda Östersjön. Bli fadder hos WWF!Var med och rädda Östersjön. Bli fadder hos WWF!

Ingen midsommar utan sill. Fisk och skaldjur har en naturlig plats i alla våra högtider.

Men människans exploatering har lett till en dramatisk minskning av livet i haven. Sedan 1970-talet har den globala populationen av fiskar och andra marina djur minskat med en dryg tredjedel, enligt en rapport från WWF.

– Orsakerna till tillbakagången är flera, men utfiskningen är den mest konkreta. Annat som påverkar är miljögifter, exploatering av kuster, olje- och gasutvinning samt klimatförändringar, berättar Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor vid WWF.

Bottentrålningen i många områden förstör dessutom havsbottnarna, och bifångsterna av arter som havssköldpaddor, albatrosser, hajar och delfiner är så stora att de i många fall hotar arternas fortsatta överlevnad.

Bifångst är den del av fångsten som fiskaren inte vill behålla. I Nordsjön kastas mellan 500 000 och 880 000 ton fiskar och ryggradslösa djur tillbaka i havet varje år – döda, döende eller skadade. Mindre än 10 procent av bifångsten överlever.

I Nordsjön kastas mellan 500 000 och 880 000 ton fiskar och ryggradslösa djur tillbaka i havet varje år – döda, döende eller skadade. Mindre än 10 procent av bifångsten överlever.

WWF

En viktig faktor bakom utfiskningen är att vi blir fler på jorden, och äter allt mer fisk. Människor världen över konsumerar i dag i snitt 19,2 kilo fisk per person och år. På 1960-talet var konsumtionen 9,9 kilo per person, och då var jordens befolkning inte ens hälften så stor som i dag.

– Befolkningen ökar i världen och med det efterfrågan på fisk. Men om vi börjar sköta fiskbestånden bättre kommer vi att kunna fortsätta att äta lika mycket fisk, utan att hota arternas framtid, säger Inger Näslund. Det handlar om hur vi förvaltar våra fiskebestånd. Men också om vilken fisk vi köper in från andra delar av världen. I Sverige är 80 procent av all fisk vi äter importerad.

Det krävs modiga beslut av politikerna, enligt Inger Näslund.

– Haven behöver skyddade marina områden där fisken fredas, kan återhämta sig och växa till. Det olagliga fisket måste bort och fiskemetoder som ger liten bifångst och minimala bottenskador bör prioriteras.

WWF arbetar på många fronter världen över för att påverka beslutsfattarna – och välkomnade USA:s förre president, Obamas, initiativ då han 2016 såg till att ett marint reservat utanför Hawaii mer än fyrdubblades. Reservatet, Papahānaumokuākea, nu världens största skyddade marina område, är 1,5 miljoner kvadratkilometer stort. Det motsvarar mer än tre gånger Sveriges yta, eller nästan fyra Östersjön.

Var med och rädda Östersjön. Bli fadder hos WWF!Var med och rädda Östersjön. Bli fadder hos WWF!

Reservatet Papahānaumokuākea är världens största skyddade marina område. Foto: James Watt

Sammanhängande skydd av havsområden, med stor biologisk variation, är viktiga för haven – och för oss:

– Vi är beroende av våra hav. Vartannat andetag vi tar kommer från haven, som producerar hälften av syret på vår planet. Värnar vi haven skyddar vi oss själva. Dör haven dör vi, säger Inger Näslund.

Krasst räknat i pengar: Om man betraktar världshaven som ett land är det världens 7:e största ekonomi. Värde: 21 000 miljarder kronor, vilket är havets omsättning av varor och tjänster, enligt WWFs uträkningar i en rapport om havens värde.

Som konsumenter har vi stor makt, betonar Inger Näslund. Till vår hjälp har vi WWFs Fiskguiden 2017 – en konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur, som WWF gav ut första gången 2002.

Guiden kan man i dag ladda ner gratis som en mobilapp. (Ladda ner för Iphone här och Android här) Den presenterar ett drygt 60-tal av våra vanligaste matfiskar som finns i frys- och färskdiskar i butiker och restauranger i Sverige.

WWF bedömer de vildfångade arterna och efter tre kriterier:

• hur fiskbestånden mår
• fiskemetoderna och dess påverkan på ekosystemet
• om kontrollen och förvaltningen är långsiktigt hållbar

När det gäller odlade arter granskas även fodrets ursprung och hur odlingen påverkar den omgivande miljön.

Vi är beroende av våra hav. Vartannat andetag vi tar kommer från haven, som producerar hälften av syret på vår planet. Värnar vi haven skyddar vi oss själva. Dör haven dör vi.

Inger Näslund

Arbetet med att bedöma varje art görs enligt vetenskapliga metoder och i samarbete med WWF-kontor i 18 länder. Sedan får arterna grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen. Grönt betyder ”kör – ät gärna”, gult ”varning – var försiktig” och rött ”stopp – låt bli”.

En art kan ha två eller tre färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad. Att använda appen är enkelt. Du klickar på den fisk du är intresserad av och får då veta om den har rött, grönt eller gult ljus. Dessutom får du mer kunskap om fisken, bland annat förekomst och fångstmetoder.

WWF förespråkar fiske som bedrivs med selektiva redskap, det vill säga redskap som i så liten utsträckning som möjligt orsakar bifångster.

– WWF rekommenderar MSC-, ASC- och KRAV-certifierade produkter, som automatiskt får grönt ljus och har tydlig spårbarhet, berättar Inger Näslund.

Hela det svenska räkfisket är numera MSC-certifierat, liksom danskt och norskt räkfiske i samma område, Skagerrak och Norska rännan utanför Norges sydspets. MSC är en internationell organisation som miljömärker fisk och skaldjur från livskraftiga bestånd som har fångats med minskad inverkan på havsmiljön.

Ett 60-tal svenska båtar på västkusten har i dag licens att fånga räka mer hållbart, med selektiva fiskeredskap och tydlig spårbarhet av fångsterna.

Ladda ner WWFs fiskguide till din telefon. Att använda appen är enkelt. Du klickar på den fisk du är intresserad av och får då veta om den har rött, grönt eller gult ljus.

Vilka riktigt dåliga val gör vi konsumenter?

– När vi köper och äter ål, som inte bara har rött ljus utan också är utrotningshotad. Torsk fångad i västra Östersjön ska vi inte heller köpa, säger Inger Näslund.

Östersjötorsken mår nämligen sämre igen. Inom loppet av 15 år – sedan WWFs första fiskguide kom ut 2002 – har den gått från rött till grönt ljus och är nu tyvärr tillbaka på rött igen, berättar Inger Näslund.

– Östersjötorsken har minskat i storlek och forskarna vet inte riktigt varför. Den har stannat i sin tillväxt och blir könsmogen tidigare. Det är bekymmersamt och beståndets utveckling kan vara i fara.

Den populära laxen då? Ja, lax fångad med laxfällor i Östersjön har gått från rött till gult ljus, vilket alltså betyder bättre, men fortfarande ”var försiktig”.

– Att den fått gult ljus beror på en positiv beståndsutveckling i Bottenviken där man fångat lax främst med fällor nära kusten. Men övrig lax fångad i Östersjön och nordvästra Atlanten ligger kvar på rött ljus.

Den vilda laxen hotas nämligen starkt av vattenkraften. Då laxen vandrar upp i rinnande vatten för att leka kommer den inte förbi kraftverkens turbiner, och fortplantningen misslyckas.

Grönt ljus har däremot lax certifierad av MSC, ASC eller KRAV.

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!

Östersjötorsken mår sämre igen. Inom loppet av 15 år har den gått från rött till grönt ljus och är nu tyvärr tillbaka på rött igen.

Inger Näslund

Östersjötorsken har minskat i storlek och forskarna vet inte riktigt varför. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon

WWF ger en extra uppmaning till restaurangerna att satsa på spårbarhet.
– I dag är få restauranger och fiskdiskar certifierade. Nu är det dags att lägga in en extra växel, så att vi kan säkra och bevara fiskbestånden för framtida generationer.

Familjeföretaget Feldt´s Fisk & Skaldjur i Smögen – som levererar fisk och skaldjur till restauranger – är MSC-certifierat.

– Havets skatter är inte oändliga, säger Martin Feldt, vd. De utsätts hela tiden för påverkan som faktiskt hotar dess existens. Det är därför oerhört viktigt att vi alla tar vårt ansvar så att havet får fortsätta att vara en källa för näringsrik och nyttig mat.

Varför har ni valt just MSC-certifieringen?

– För att MSC är en väldigt bra och konkret märkning, anser vi. Det är fasta siffror för att garantera att fisket är hållbart där man mätt kvoter och bestånd. Fisken går att spåra från hav till tallrik. Men vi har också annan hållbar fisk. Vi kan till exempel beställa fisk från ett bestånd som fått grönt ljus av WWF men som ännu inte fått en MSC-certifiering.

Varför köper inte alla in hållbar fisk?

– Den hållbara fisken kan kosta mer. Men vi märker att allt fler kunder är beredda att betala för den. Många har interna miljömål, att en viss andel av volymen ska vara certifierad.

Martin Feldt tror att 90 procent av fiskarna på våra tallrikar kommer att vara certifierade inom en ganska snar framtid.

Certifierad fisk kommer att bli en hygienfaktor – en självklarhet både för konsumenter och återförsäljare. I Sverige har vi kommit långt. Vi deltar i upphandlingar nere på kontinenten och där är det inte samma miljöfokus, tyvärr.

90 procent av fiskarna på våra tallrikar kommer att vara certifierade inom en ganska snar framtid.

Martin Feldt

Livsmedelskedjan Axfood har valt bort att köpa in fisk och skaldjur som är rödmärkta i WWFs Fiskguiden.

– Vårt mål är att till 2020 bara sälja ”gröna” fiskar, berättar Åsa Domeij, ansvarig för miljö och socialt ansvar på Axfood. Den stora utmaningen – när det gäller volymer – är att få utbudet av norsk lax märkt med ASC.

Axfood började använda WWFs Fiskguiden 2008.

– Då var det betydligt svårare att hitta miljömärkt fisk och väldigt mycket var ”rött”. Men nu har utbudet av miljömärkt fisk ökat betydligt. Även de som gillar tonfisk, svärdfisk, sjötunga eller bläckfisk har möjlighet att välja ”grön” fisk.

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!

Köp hållbar fisk – ladda ner WWFs app Fiskguiden.

Välj rätt fisk – gör så här

• Köp hållbar fisk – ladda ner WWFs app Fiskguiden.
(Ladda ner för Iphone här och Android här)
• Sprid Fiskguiden till matbutiker och restauranger. Fråga var fisken kommer ifrån och hur den är fångad.
• WWF rekommenderar certifieringarna KRAV, ASC och MSC som bästa tänkbara miljöval för konsumenter. Genom att välja fisk och skaldjur som har dem bidrar du till en konsumtion som inte utarmar haven.
• Bli månadsgivare och stöd WWFs arbete för att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven. (Länk till kampansajten.)

Hur hittar jag Fiskguiden?

Den kan laddas ner som pdf från wwf.se/fiskguiden och finns som app i mobilen – sök efter Fiskguiden i appbutiken eller gå in på www.wwf.se/fiskguidenapp och ladda ner den gratis. (Fiskguiden 2016 kan även beställas i tryckt version mot portokostnad från info@wwf.se).

Vad står certifieringarna för?

MSC – Marine Stewardship Council
MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön.

ASC – Aquaculture Stewardship Council
ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de är ansvarsfulla.

KRAV
KRAV-märket är en svensk miljöcertifiering som står för en hållbar livsmedelsproduktion, vilket omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter. KRAV fokuserar bland annat på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske.

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Bli fadder hos WWF!