Annons - Innehåll från Löfbergs

VÅRT ÄLSKADE KAFFE– En hotad råvara

Klimatförändringarna har gjort det svårare för världens kaffebönder att leva på sina odlingar – och många yngre har svårt att se en framtid inom kaffet.
– Gott kaffe är ingen självklarhet om inte en ny generation tar vid, säger Martin Löfberg, inköpsdirektör på Löfbergs.

Av Victoria Lagercrantz 19 juni 2017 | Foto: Ronnie Johansson & Löfbergs

Vi dricker allt mer kaffe i världen. Över 9 miljoner ton kaffe producerades förra året i ett 70-tal länder – att jämföras med 6,8 miljoner ton år 2000. Och tittar vi så långt tillbaka som till 1960-talet har konsumtionen av kaffe tredubblats.

Samtidigt kämpar världens kaffebönder mot nya svårigheter i klimatförändringarnas spår. År 2050 riskerar kaffeproduktionen att ha minskat till hälften på grund av stigande temperaturer och förändringar i nederbördsmönster. Detta enligt rapporten The Brewing Storm som The Climate Institute presenterade hösten 2016.
– Osäkra väderförhållanden med ömsom torka, ömsom ihållande regn – och mer skiftande temperaturer än förr – ger labila skördar och sämre avkastning för många bönder, berättar Martin Löfberg, inköpsdirektör och fjärde generationen i familjeföretaget.

Han har nyligen kommit hem till Karlstad från en resa i Colombia där han träffade unga odlare som Löfbergs stödjer och samarbetar med.

Martin Löfberg med Emilio och hans bröder, tre unga odlare i Colombia.

Stigande medeltemperaturer har också medfört en ökad spridning av skadedjur och svampsjukdomar som angriper kaffeplantorna. Dessutom: Den viktiga kaffebönan arabica – som står för två tredjedelar av världens kaffe – är extremt klimatkänslig. Vid förhöjda temperaturer växer plantorna för snabbt vilket försämrar kaffebönornas kvalitet.

image

Osäkra väderförhållanden med ömsom torka, ömsom ihållande regn – och mer skiftande temperaturer än förr – ger labila skördar och sämre avkastning för många bönder.

Cirka två tredjedelar av världens kaffeodlingar är småskaliga familjejordbruk där medelåldern sakta men säkert ökar.
– Världens kaffebönder blir äldre och äldre – medan allt färre i nästa generation ser en framtid inom kaffet. Många unga flyttar till städerna i stället i jakt på jobb. En av branschens största utmaningar är att underlätta för de unga att odla sitt kaffe och leva på sina jordbruk.

Hur allvarligt är hotet mot kaffet?
– Smakrikedomen är allvarligt hotad inom en ganska snar framtid om en allt större andel av kaffet börjar odlas på allt färre platser. Då förlorar vi unika kvaliteter och smaker. Samtidigt finns en enorm vilja och passion hos de unga odlare vi träffar. Kunskapen växer också om hur man som odlare kan möta klimatförändringarna – så jag är hoppfull.

Vad gör då familjeföretaget Löfbergs – symbolen för svenskt kaffe sedan 1906 – för att säkra framtidens kaffe? Företaget tillverkar cirka 27 000 ton kaffe varje år, eller drygt 10 miljoner koppar kaffe om dagen.
– Vi vill ge fler unga kaffeodlare möjligheten att skapa ett bra liv för sig och sina familjer genom ett arbete vi gör i Tanzania och Colombia. Via satsningen ”Next Generation Coffee” hjälper vi unga odlare där. De får utbildning, träning och finansiellt stöd i form av kvalitetspåslag och andra premier.

Löfbergs en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Odlarna får kunskap om allt från ekonomi och hur man organiserar sig till hållbara odlingsmetoder och hur man kan hantera klimatförändringarna.
– Syftet är att öka produktiviteten och kvaliteten så att odlarna tjänar mer.

image
Next Generation Coffee av Löfbergs

Efterfrågan på hållbart kaffe har ökat snabbt de senaste åren, vilket är glädjande. I dag är var femte kopp vi säljer Fairtrade-märkt – och var tredje kopp är ekologisk.

Martin Löfberg åker på ett par längre resor i odlarländer varje år. Representanter från kaffeföretaget reser totalt cirka 150 dagar om året.
– För att förstå vilka utmaningar kaffeodlarna står inför – och för att kunna stötta dem på bästa sätt – måste vi nå ända fram. Vi skumpar på mulåsnor och tar oss fram längs branta stigar. Det är först på plats vi kan få förståelse för deras jordbruk och vilka behov de har.

Även familjeföretagets tidigare generationer har rest i odlarländer.
– Det händer att jag träffar kaffebönder vars släktingar ett par generationer tillbaka har mött mina släktingar, säger Martin Löfberg.

Genom projektet ”Coffee and Climate” arbetar Löfbergs tillsammans med andra kaffeföretag och Sida för att hjälpa kaffebönder att möta klimatförändringarna.
Ett annat viktigt arbete för Löfbergs sker via ”International Coffee Partners” som Löfbergs bildade 2001 med fyra andra familjeägda kaffeföretag i Europa. Ytterligare två företag har anslutit sig.
– Vi driver utvecklingsprojekt där syftet är att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder. Många av de här familjejordbruken har fördubblat eller tredubblat sina inkomster – och 2018 ska vi ha nått 75 000 kaffebönder.

Löfbergs har jobbat nära kaffebönder i många generationer. Här är Åke och Anders Löfberg (Martin Löfbergs farfar och far).

Hållbart kaffe har alltid varit en central fråga för Löfbergs, som till exempel var först i Sverige med att ta bort aluminiumet i kaffeförpackningarna i början av 1990-talet.
1995 importerade familjeföretaget den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Några år senare började man även sälja Fairtrade-märkt kaffe.

I dag är Löfbergs en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs är det svenska företag som genererar både mest Fairtrade-premier till odlarna samt mest intäkter till Fairtrade Sverige.
– Efterfrågan på hållbart kaffe har ökat snabbt de senaste åren, vilket är glädjande. I dag är var femte kopp vi säljer Fairtrade-märkt – och var tredje kopp är ekologisk, berättar Martin Löfberg.

De 5 länder som odlar mest kaffe

Länderna som producerat mest kaffe senaste året då världsproduktionen var 9,1 miljoner ton:

1. Brasilien, 3,3 miljoner ton
2. Vietnam, 1,5 miljoner ton
3. Colombia, 870 000 ton
4. Indonesien, 600 000 ton
5. Etiopien, 400 000 ton

(Källa: International Coffee Organization)

Vad är skillnaden mellan ekologiskt kaffe och Fairtrade-kaffe?

Ekologiskt kaffe = Har odlats helt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Fairtrade-märkt kaffe = Odlarna bakom kaffet är garanterade ett minimipris och en premie. Barnarbete och diskriminering motverkas på odlingarna samtidig som demokratin, organisationsrätten, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

image

… 899 toner och aromer ryms i en enda kaffeböna – det är dubbelt så många olika smaknyanser som i vin.

… 10 dagar håller sig kaffet i toppform – om det förvaras väl förslutet, mörkt och svalt, gärna i kylen. Kaffe är en mycket känslig produkt, aromerna är lättflyktiga och de eteriska oljorna i kaffet härsknar i kontakt med syre. Utsätts kaffet för luft, ljus och värme förstörs aromerna.

… År 1685 kom det första partiet kaffe till Sverige. Ett halvt kilo förtullades in i Göteborg – som medicin. Kaffet blev sedan populärt i adliga kretsar på 1700-talet då Karl XII tog med sig vanan att dricka kaffe från Turkiet. I mitten av 1800-talet hade kaffe blivit en vanlig dryck bland svenska folket.

Ett badkar kaffe, tack!
I Sverige och Finland dricker vi mest kaffe i världen, 8-9 kilo per person och år. Det är ungefär 1000 koppar per person – vilket motsvarar ett välfyllt badkar. Per dag dricker vi i snitt 3,5 koppar.

image