<< TILLBAKA TILL DN.SE

ANNONSInnehåll från Science Week

Här planeras framtidens hållbara stad

Foto: Liza Simonsson

Hur kommer elektrifieringen och digitaliseringen att påverka våra städer? Och varför blir kompetensförsörjningen allt viktigare för en stads hållbara utveckling? Den 1-3 februari samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor på Science Week i Södertälje för att hitta gemensamma lösningar för ett hållbart samhälle.
Innehåll från Science Week

I Södertälje, som är en av Sveriges främsta industrikommuner, finns Scania och AstraZeneca etablerade tillsammans med ett kluster av företag inom transport, tillverkning och life science. Här finns också Södertälje Science Park, som är en mötesplats för hållbar produktion. Södertälje Science Park är huvudarrangör för Science Week som i år tar avstamp i hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Framtidens smarta industristad behöver innovationer. När industrin ska bli klimatpositiv och produkterna cirkulära krävs bland annat förändrade transporter. Det bygger på innovation och samarbete för att skapa hållbara värdekedjor. Alla kan bidra genom att våga lyfta blicken, tänka nytt och arbeta aktivt med hållbarhet så att Sverige kan visa vägen, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Foto: Pontus Orre

“Vi måste underlätta livet utan bil”

För att uppnå visionen om den framtida hållbara staden krävs flera olika angreppssätt. Andreas Pålsson, Södertäljes nya stadsarkitekt, tror att det är viktigt att som kommun och samhällsbyggare våga ta beslut som i det första skedet kan kännas lite tuffa.

– Istället för att arbeta kortsiktigt behöver vi se till det större perspektivet, vilket inte bara kommer att resultera i en mer hållbar stad utan också ett mer medmänskligt samhälle. Exempelvis kan inte bilen längre ta det stora fysiska utrymmet i staden, istället borde människan få ta mer plats. Det betyder att vi måste hitta sätt att underlätta livet utan bil. Bland annat genom att fortsätta att vidareutveckla kollektivtrafiknätet och skapa olika typer av mobilitetshubbar.

Andreas Pålsson, stadsarkitekt i Södertälje

På Science Week kommer Andreas Pålsson att framtidsspana kring hur våra vanor och beteenden påverkar samhällsplaneringen.

– Förändrade livsmönster påverkar allt från hur vi utformar våra arbetsplatser till vad vi ställer för krav på vad vi vill ha i närheten av vår hemmiljö. Pandemin har till exempel lett till att många kontorsarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan – och det betyder att sättet som vi ser på våra hem och på vårt kontor har förändrats.

– Vi pratar mycket om den mixade staden där det ovanpå butikerna och restaurangerna finns arbetsplatser och bostäder. Det handlar om den sociala hållbarheten och hur vi kan skapa trygga miljöer som lever fler av dygnets timmar.

Tips på tre programpunkter på temat hållbara städer

Stora investeringar i elnätet

Anna Josefsson, vd på Telge Nät, kommer också att medverka på Science Week. Enligt henne är elektrifieringen av våra städer och kommuner nödvändig för den hållbara samhällsutvecklingen.

– Elektrifieringen är inte bara en möjliggörare för det digitaliserade samhället, utan också viktig för att minska utsläppen från transporter, som är en av våra största utmaningar. För att Södertälje, som jag tror kommer att bli ett stort logistiskt nav för hela Stockholmsregionen, ska bli en hållbar stad krävs en omställning till fossilfria och eldrivna fordon.

Anna Josefsson, vd på Telge Nät. Foto: Telge AB

Det kommer att krävas stora investeringar i elnätet för att möta de framtida behoven. Samtidigt står elbranschen inför stora utmaningar, såsom risk för elbrist och strömavbrott.

– För att vi ska kunna sprida ut utbyggnationen av elnätet är det viktigt att våra kunder stöttar oss i den här omställningen. Exempelvis hoppas vi kunna hjälpa dem med att ändra sitt beteende kring hur de nyttjar sin el genom att ge dem smarta elmätare. På så sätt kan alla vara med och bidra till att vår kommun blir mer hållbar.

Tips på fyra programpunkter på temat energi och elektrifiering

Foto: Fredrik Sederholm

Välutbildad arbetskraft

Omställningen till en hållbar stad kräver även en välutbildad arbetskraft. Boel Godner (S), som är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, berättar att de vill vara en kommun som ligger i framkant vad gäller frågor om hållbarhet och kompetensförsörjning.

– Vi har KTH och Yrkeshögskolan att tacka för mycket. Det erbjuds väldigt bra utbildningar i Södertälje och finns plats för över 700 studenter. Samarbetet mellan KTH, Scania, AstraZeneca och Södertälje Science Park öppnar fantastiska möjligheter för studenterna.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Boel Godner menar att såväl offentlig verksamhet som privata företag behöver utbildad personal för att klara sina uppdrag gentemot medborgare respektive kunder.

– Det är därför viktigt att prioritera såväl utbildning som att vara en attraktiv arbetsgivare. Annars kan det i värsta fall bli så att medborgare flyttar och att företagens kunder väljer andra företag. Det har inte hänt med Södertälje och våra företag, men det är klart att det idag är konkurrens om utbildad personal inom många områden i Sverige.

Tips på fyra programpunkter på temat kompetens och arbetsliv

Science Week

  • Science Week arrangeras för sjätte året i rad. Mellan den 1 och 3 februari går det att delta i eventet både digitalt och fysiskt.
  • Ett 60-tal kostnadsfria seminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling kommer att äga rum.
  • Arrangörer är Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer.
  • För fullständigt program: www.scienceweek.se

Alla artiklar

“Sverige har en gyllene möjlighet inom hållbar produktion”

“Sverige har en gyllene möjlighet inom hållbar produktion”

“Sverige har en gyllene möjlighet inom hållbar produktion”Foto: Fredrik Sederholm (t.v.)“Sverige har en gyllene möjlighet inom hållbar produktion”Över hela världen arbetar forskare och företag med lösningar för att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Ett av...

“Svensk elförbrukning kommer att fördubblas”

“Svensk elförbrukning kommer att fördubblas”

“Svensk elförbrukning kommer att fördubblas”Karin Medin, VD på Söderenergi. Foto: Fredrik Persson, frepe.se“Svensk elförbrukning kommer att fördubblas”Samhället och industrin elektrifieras i allt högre grad. De många och omfattande svenska projekten väntas kräva ett...

“Det är bara sju skördar kvar till 2030”

“Det är bara sju skördar kvar till 2030”

“Det är bara sju skördar kvar till 2030”Foto: Fredrik Sederholm (t.h.)“Det är bara sju skördar kvar till 2030”Livsmedelsindustrin står inför en större omställning till hållbar produktion. Men för att den ska bli framgångsrik behövs en uppväxling av den svenska...

Här är mötesplatsen där du kan hitta nya affärsmöjligheter

Här är mötesplatsen där du kan hitta nya affärsmöjligheter

Här är mötesplatsen där du kan hitta nya affärsmöjligheterNyfiken på den senaste forskningen kring hållbar produktion, elektrifieringens möjligheter och hur det gynnar ditt företag? På Science Week kan allt från startups till stora bolag vidga vyerna och skapa nya...